Thursday, May 30, 2024
HomeHọc tiếng Trung online Thầy VũKhóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4 Lớp...

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4 Lớp em Tuấn

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4 tiếp tục chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung online cơ bản theo giáo trình chuẩn ChineMaster HSK TOCFL quyển 1 và quyển 2 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4 Thầy Vũ HSK9 TOCFL6 chủ nhiệm

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4 tiếp tục chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung online cơ bản theo giáo trình chuẩn ChineMaster HSK TOCFL quyển 1 và quyển 2 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Trong video bài giảng này, chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập tổng thể 6 kỹ năng gồm Nghe Nói Đọc Viết Gõ Dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế theo lộ trình đào tạo bài bản của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ HSK9 TOCFL6.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 1

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 2

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 3

Thầy Vũ livestream giảng bài khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4 trên nền tảng dailymotion toàn bộ giáo án giảng dạy trực tuyến trên lớp.

Giáo án bài giảng này các bạn xem trong phần bên dưới.

STT Tiếng Trung – Phiên âm Tiếng Trung – Tiếng Việt
1 中午你几点吃饭?zhōngwǔ nǐ jǐ diǎn chī fàn 中午你几点吃饭?(Buổi trưa bạn ăn cơm lúc mấy giờ?)
2 中午一点我吃饭 zhōngwǔ wǒ yī diǎn chī fàn 中午一点我吃饭。 (Buổi trưa một giờ tôi ăn cơm.)
3 你们去哪儿吃饭?nǐmen qù nǎr chī fàn 你们去哪儿吃饭?(Bạn đi đâu ăn cơm?)
4 你们什么时候去吃饭?nǐmen shénme shíhou qù chī fàn 你们什么时候去吃饭?(Bạn đi ăn cơm lúc mấy giờ?)
5 今天你什么时候回家?jīntiān nǐ shénme shíhou huí jiā 今天你什么时候回家?(Hôm nay bạn về nhà lúc mấy giờ?)
6 今天你几点回家?jīntiān nǐ jǐ diǎn huí jiā 今天你几点回家?(Hôm nay bạn về nhà lúc mấy giờ?)
7 今天我七点回家 jīntiān wǒ qī diǎn huí jiā 今天我七点回家。 (Hôm nay tôi về nhà lúc 7 giờ.)
8 你想看什么电影?nǐ xiǎng kàn shénme diànyǐng 你想看什么电影?(Bạn muốn xem phim gì?)
9 我们想看中国电影 wǒmen xiǎng kàn zhōngguó diànyǐng 我们想看中国电影。 (Chúng tôi muốn xem phim Trung Quốc.)
10 你想去哪儿看电影?nǐ xiǎng qù nǎr kàn diànyǐng 你想去哪儿看电影?(Bạn muốn đi đâu xem phim?)
11 今天我在家看电影 jīntiān wǒ zài jiā kàn diànyǐng 今天我在家看电影。 (Hôm nay tôi ở nhà xem phim.)
12 你的老师住在哪儿?nǐ de lǎoshī zhù zài nǎr 你的老师住在哪儿?(Giáo viên của bạn sống ở đâu?)
13 我的老师住在学校里 wǒ de lǎoshī zhù zài xuéxiào lǐ 我的老师住在学校里。 (Giáo viên của tôi sống trong trường học.)
14 你在中国住几年了?nǐ zài zhōngguó zhù jǐ nián le 你在中国住几年了?(Bạn đã sống ở Trung Quốc bao lâu rồi?)
15 你想在中国住几天?nǐ xiǎng zài zhōngguó zhù jǐ tiān 你想在中国住几天?(Bạn muốn ở Trung Quốc bao lâu?)
16 我想在中国住五天 wǒ xiǎng zài zhōngguó zhù wǔ tiān 我想在中国住五天。 (Tôi muốn ở Trung Quốc 5 ngày.)
17 明天天气怎么样?míngtiān tiānqì zěnmeyàng 明天天气怎么样?(Thời tiết ngày mai như thế nào?)
18 今天天气太热了 jīntiān tiānqì tài rè le 今天天气太热了。 (Hôm nay thời tiết quá nóng.)
19 今天天气太冷了 jīntiān tiānqì tài lěng le 今天天气太冷了。 (Hôm nay thời tiết quá lạnh.)
20 明天天气很热 míngtiān tiānqì hěn rè 明天天气很热。 (Ngày mai thời tiết rất nóng.)
21 今天天气不热不冷 jīntiān tiānqì bú rè bù lěng 今天天气不热不冷。 (Hôm nay thời tiết không nóng không lạnh.)
22 明天下雨吗?míngtiān xià yǔ ma 明天下雨吗?(Ngày mai có mưa không?)
23 明天下大雨 míngtiān xià dà yǔ 明天下大雨。 (Ngày mai có mưa to.)
24 这个小姐是我的朋友 zhège xiǎojiě shì wǒ de péngyǒu 这个小姐是我的朋友。 (Cô gái này là bạn của tôi.)
25 今天你们来学校吗?jīntiān nǐmen lái xuéxiào ma 今天你们来学校吗?(Hôm nay bạn đến trường không?)
26 你们来学校做什么?nǐmen lái xuéxiào zuò shénme 你们来学校做什么?(Bạn đến trường làm gì?)
27 你们来学校学汉语吗?nǐmen lái xuéxiào xué hànyǔ ma 你们来学校学汉语吗?(Bạn đến trường để học tiếng Trung không?)
28 今天老师身体怎么样了?jīntiān lǎoshī shēntǐ zěnmeyàng le 今天老师身体怎么样了?(Hôm nay sức khỏe của giáo viên thế nào?)
29 老师身体很好 lǎoshī shēntǐ hěn hǎo 老师身体很好。 (Sức khỏe của giáo viên rất tốt.)
30 老师的学生很爱学汉语 lǎoshī de xuéshēng hěn ài xué hànyǔ 老师的学生很爱学汉语。 (Học sinh của giáo viên rất yêu thích học tiếng Trung.)
31 这些人是谁?zhè xiē rén shì shuí 这些人是谁?(Những người này là ai?)
32 这些人是我的朋友 zhè xiē rén shì wǒ de péngyǒu 这些人是我的朋友。 (Những người này là bạn của tôi.)
33 这些书是谁的?zhè xiē shū shì shuí de 这些书是谁的?(Những quyển sách này thuộc về ai?)
34 你们爱吃水果吗?nǐmen ài chī shuǐguǒ ma 你们爱吃水果吗?(Bạn có thích ăn hoa quả không?)
35 我去商店买水果 wǒ qù shāngdiàn mǎi shuǐguǒ 我去商店买水果。 (Tôi đi cửa hàng mua hoa quả.)
36 这些水果多少钱?zhè xiē shuǐguǒ duōshǎo qián 这些水果多少钱?(Những loại hoa quả này giá bao nhiêu?)
37 你想喝什么水?nǐ xiǎng hē shénme shuǐ 你想喝什么水?(Bạn muốn uống nước gì?)
38 喂你是谁?wéi nǐ shì shuí 喂你是谁?(Alo, bạn là ai?)
39 你们在做什么呢?nǐmen zài zuò shénme ne 你们在做什么呢?(Bạn đang làm gì?)
40 我们在学汉语呢 wǒmen zài xué hànyǔ ne 我们在学汉语呢。 (Chúng tôi đang học tiếng Trung đây.)
41 你在看什么书呢?nǐ zài kàn shénme shū ne 你在看什么书呢?(Bạn đang đọc sách gì?)
42 我在看汉语书呢 wǒ zài kàn hànyǔ shū ne 我在看汉语书呢。 (Tôi đang đọc sách tiếng Trung đây.)
43 我也在看书 wǒ yě zài kàn shū 我也在看书。 (Tôi cũng đang đọc sách.)
44 我没在看书 wǒ méi zài kàn shū 我没在看书。 (Tôi không đang đọc sách.)
45 你在中国学习汉语几年了?nǐ zài zhōngguó xuéxí hànyǔ jǐ nián le 你在中国学习汉语几年了?(Bạn đã học tiếng Trung ở Trung Quốc bao lâu rồi?)
46 今天上午你们吃什么?jīntiān shàngwǔ nǐmen chī shénme 今天上午你们吃什么?(Sáng nay bạn ăn gì?)
47 你几点去睡觉?nǐ jǐ diǎn qù shuìjiào 你几点去睡觉?(Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?)
48 你们在哪儿看电视?nǐmen zài nǎr kàn diànshì 你们在哪儿看电视?(Bạn đang xem TV ở đâu?)
49 今天我在家看电视 jīntiān wǒ zài jiā kàn diànshì 今天我在家看电视。 (Hôm nay tôi ở nhà xem TV.)
50 你喜欢看什么电影?nǐ xǐhuàn kàn shénme diànyǐng 你喜欢看什么电影?(Bạn thích xem phim gì?)
51 你喜欢看中国电影吗?nǐ xǐhuān kàn zhōngguó diànyǐng ma 你喜欢看中国电影吗?(Bạn có thích xem phim Trung Quốc không?)
52 你给我买水果 nǐ gěi wǒ mǎi shuǐguǒ 你给我买水果。 (Bạn mua hoa quả cho tôi.)
53 你给我打电话 nǐ gěi wǒ dǎ diànhuà 你给我打电话。 (Bạn gọi điện thoại cho tôi.)
54 你去商店买一点水果吧 nǐ qù shāngdiàn mǎi yì diǎn shuǐguǒ ba 你去商店买一点水果吧。 (Bạn đi cửa hàng mua một ít hoa quả nhé.)
55 请问这是什么东西?qǐngwèn zhè shì shénme dōngxi 请问这是什么东西?(Xin hỏi đây là cái gì?)
56 你们想买什么东西?nǐmen xiǎng mǎi shénme dōngxi 你们想买什么东西?(Các bạn muốn mua cái gì?)

Video bài giảng Thầy Vũ livestream giảng dạy tiếng Trung trực tuyến Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4 trên kênh fanpage học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4 Thầy Vũ HSK9 TOCFL6 giảng bài livestream trên kênh youtube học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Ngã Tư Sở Hà Nội.

Các bạn chú ý xem lại video bài giảng số 3 Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 3 trong video dưới đây.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu theo giáo trình chuẩn ChineMaster HSK TOCFL của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là một khóa học dành riêng cho những người mới học tiếng Trung. Chương trình được thiết kế một cách bài bản và có chuyên môn cao nhằm giúp học viên nắm vững cơ bản và phát triển kỹ năng ngôn ngữ tiếng Trung.

Khóa học này tập trung vào việc xây dựng nền tảng vững chắc cho học viên bằng cách hướng dẫn về ngữ pháp, từ vựng cơ bản và các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Thông qua việc sử dụng giáo trình chuẩn ChineMaster HSK TOCFL, học viên sẽ được tiếp cận với những tài liệu học tập đáng tin cậy và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong quá trình học, học viên sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ bởi giáo viên giàu kinh nghiệm và tận tâm. Học viên sẽ có cơ hội thực hành và tự tin giao tiếp tiếng Trung thông qua các hoạt động nhóm, bài tập và thảo luận.

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu theo giáo trình chuẩn ChineMaster HSK TOCFL của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là một sự lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu hành trình học tiếng Trung. Với chất lượng đào tạo hàng đầu, chương trình bài bản và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, học viên sẽ có cơ hội nắm vững cơ bản và phát triển khả năng sử dụng tiếng Trung một cách tự tin và thành thạo.

Khóa học tiếng Trung trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là một chương trình đào tạo chất lượng được thiết kế dành riêng cho việc học tiếng Trung qua môi trường trực tuyến. Với lộ trình bài bản và chuyên biệt, khóa học này giúp học viên nắm vững cơ bản và phát triển kỹ năng tiếng Trung một cách toàn diện.

Chương trình đào tạo tiếng Trung trực tuyến được xây dựng dựa trên lộ trình bài bản và chuyên biệt, đảm bảo từng bước tiến trong quá trình học. Học viên sẽ tiếp thu kiến thức về ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu cơ bản, cùng với các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Khác với hình thức truyền thống, khóa học trực tuyến cho phép học viên học từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào thuận tiện cho họ. Học viên sẽ được tiếp xúc với nhiều tài liệu học tập đa dạng, bao gồm video, bài giảng, bài tập và bài kiểm tra.

Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, một chuyên gia có kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc về tiếng Trung, sẽ là người hướng dẫn và hỗ trợ học viên trong quá trình học tập. Học viên sẽ nhận được phản hồi chi tiết và lời khuyên cá nhân để nâng cao khả năng tiếng Trung của mình.

Khóa học tiếng Trung trực tuyến của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ với lộ trình bài bản và chuyên biệt là một cơ hội tuyệt vời để học viên nắm vững tiếng Trung và phát triển khả năng giao tiếp. Với tính linh hoạt và tiện lợi của hình thức trực tuyến, học viên có thể học theo tốc độ riêng và theo định hướng cá nhân, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tận tâm từ người hướng dẫn.

Lớp học tiếng Trung online uy tín và chất lượng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ HSK9 TOCFL6 theo giáo trình chuẩn ChineMaster là một lựa chọn tuyệt vời để nâng cao khả năng tiếng Trung của bạn. Với sự hướng dẫn của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, một chuyên gia có trình độ HSK9 và TOCFL6, lớp học này đảm bảo mang lại sự đáng tin cậy và chất lượng cao.

Chương trình học tiếng Trung online này tuân thủ giáo trình chuẩn ChineMaster, một hệ thống giáo trình được công nhận và chấp nhận rộng rãi. Khóa học tập trung vào việc nâng cao kỹ năng ngôn ngữ tiếng Trung và chuẩn bị cho kỳ thi HSK và TOCFL, hai kỳ thi quốc tế phổ biến để đánh giá trình độ tiếng Trung của học viên.

Lớp học được tổ chức trực tuyến, cho phép bạn tham gia từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời gian nào phù hợp với lịch trình của bạn. Bạn sẽ nhận được tài liệu học tập đa dạng, bao gồm video giảng dạy, bài tập và bài kiểm tra, giúp bạn tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả.

Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, với trình độ cao và kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Trung, sẽ đảm bảo rằng bạn nhận được sự hướng dẫn tận tâm và phản hồi chi tiết. Thầy sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình học tập, giải đáp thắc mắc và cung cấp các phương pháp học tiếng Trung hiệu quả.

Lớp học tiếng Trung online uy tín và chất lượng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ HSK9 TOCFL6 theo giáo trình chuẩn ChineMaster sẽ giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Trung và đạt được mục tiêu học tập của mình. Với sự tận tâm và chuyên môn của giáo viên cùng với giáo trình đáng tin cậy, bạn sẽ có cơ hội phát triển khả năng tiếng Trung một cách toàn diện và tự tin.

Lớp học tiếng Trung online uy tín và chất lượng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ HSK9 TOCFL6 theo giáo trình chuẩn ChineMaster còn có những ưu điểm nổi bật khác:

Lộ trình bài bản: Chương trình học được thiết kế theo lộ trình bài bản và chuyên biệt, từ cấp độ cơ bản đến nâng cao. Điều này giúp học viên xây dựng và củng cố kiến thức một cách có hệ thống, từ vựng phổ biến, ngữ pháp đến các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Hỗ trợ cá nhân: Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ sẽ tận tâm hỗ trợ từng học viên trong quá trình học tập. Bạn sẽ nhận được phản hồi chi tiết, gợi ý và lời khuyên cá nhân để nâng cao khả năng tiếng Trung của mình.

Tài liệu đa dạng: Lớp học cung cấp tài liệu học tập đa dạng và phong phú, bao gồm sách giáo trình, bài tập, tài liệu tham khảo và tài liệu nghe. Điều này giúp học viên tiếp cận với các nguồn tài liệu đáng tin cậy và phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách toàn diện.

Tương tác và thảo luận: Học viên sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tác nhóm, thảo luận và trao đổi ý kiến với giáo viên và các bạn học khác thông qua các nền tảng trực tuyến. Điều này tạo điều kiện cho việc áp dụng ngôn ngữ thực tế và phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Trung.

Chuẩn bị cho kỳ thi HSK và TOCFL: Lớp học này hướng đến việc chuẩn bị học viên cho kỳ thi HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) và TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language). Học viên sẽ được làm quen với cấu trúc và yêu cầu của các kỳ thi này, từ đó tăng khả năng đạt điểm cao và thành công trong việc chứng chỉ trình độ tiếng Trung.

Với lớp học tiếng Trung online uy tín và chất lượng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ HSK9 TOCFL6 theo giáo trình chuẩn ChineMaster, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận một khối lượng kiến thức đồ sộ và phát triển khả năng tiếng Trung một cách toàn diện. Bạn sẽ tự tin giao tiếp và sử dụng tiếng Trung trong nhiều tình huống khác nhau, từ giao tiếp hàng ngày đến công việc và du lịch.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Ngã Tư Sở Quận Thanh Xuân Hà Nội chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung online uy tín với chất lượng giảng dạy tiếng Trung tốt nhất TOP 1 Việt Nam.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Ngã Tư Sở, tọa lạc tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội, là một trung tâm chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung online uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Với cam kết mang đến chất lượng giảng dạy tiếng Trung tốt nhất, ChineMaster đã khẳng định vị thế của mình là trung tâm tiên phong và đáng tin cậy trong lĩnh vực giáo dục tiếng Trung.

Trung tâm học tiếng Trung Ngã Tư Sở Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện

Trung tâm ChineMaster Ngã Tư Sở xây dựng các khóa học tiếng Trung online dựa trên một phương pháp giảng dạy tiên tiến và hiệu quả. Lộ trình đào tạo được thiết kế một cách chi tiết và cụ thể, đảm bảo rằng học viên có thể tiến bộ từng bước một và đạt được mục tiêu học tập của mình. ChineMaster tự hào là trung tâm tiếng Trung TOP 1 Việt Nam với khả năng mang lại thành công cho học viên trong việc nắm vững ngôn ngữ tiếng Trung.

Một trong những yếu tố quan trọng mang đến chất lượng giảng dạy tiếng Trung tốt nhất của ChineMaster là đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao. Các giáo viên tại ChineMaster đều có trình độ chuyên môn vững vàng, nắm vững ngôn ngữ tiếng Trung và có kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Trung cho người nước ngoài. Họ không chỉ là những người hướng dẫn mà còn là người đồng hành và động lực cho học viên trong quá trình học tập.

ChineMaster Ngã Tư Sở cung cấp các khóa học tiếng Trung online phong phú và đa dạng, từ cấp độ cơ bản đến nâng cao. Học viên có thể lựa chọn khóa học phù hợp với trình độ và mục tiêu cá nhân của mình. Các khóa học bao gồm ngữ pháp, từ vựng, luyện nghe, luyện nói, đọc hiểu và viết, giúp học viên phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Trung.

Đặc biệt, ChineMaster sử dụng giáo trình chuẩn ChineMaster HSK TOCFL, được biên soạn bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, một chuyên gia có kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc về tiếng Trung. Giáo trình này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và là công cụ học tập đáng tin cậy để học viên chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Trung quốc tế như HSK và TOCFL.

Trung tâm ChineMaster Ngã Tư Sở chú trọng vào việc tạo ra môi trường học tập tích cực và tương tác cho học viên. Các hoạt động nhóm, thảo luận và trao đổi ý kiến giữa học viên và giáo viên được khuyến khích để học viên có cơ hội thực hành ngôn ngữ thực tế và phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Trung một cách tự tin.

Không chỉ đảm bảo chất lượng giảng dạy, ChineMaster còn mang đến cho học viên một trải nghiệm học tập trực tuyến thuận tiện và linh hoạt. Học viên có thể truy cập vào khóa học từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào phù hợp với lịch trình cá nhân của mình. Điều này giúp học viên linh hoạt sắp xếp thời gian học tập và tiết kiệm thời gian di chuyển.

Đặc biệt, ChineMaster Ngã Tư Sở cung cấp dịch vụ tư vấn học tập chuyên nghiệp, giúp học viên lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của mình. Đội ngũ tư vấn của ChineMaster luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ học viên trong quá trình chọn lựa khóa học.

Với tất cả những điều trên, Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Ngã Tư Sở là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn học tiếng Trung online với chất lượng giảng dạy tiếng Trung tốt nhất. Với sự tận tâm, chuyên môn và cam kết mang lại thành công cho học viên, ChineMaster xứng đáng là một trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung tại Việt Nam.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments