Monday, June 17, 2024
HomeThi HSK 5 nghe hiểuThi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu là bộ đề thi HSK 5 được chạy trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí đầu tiên của Việt Nam và đây cũng chính là website thi thử HSK online miễn phí Số 1 Việt Nam được nghiên cứu và phát triển bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Website thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu là bộ đề thi HSK 5 được chạy trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí đầu tiên của Việt Nam và đây cũng chính là website thi thử HSK online miễn phí Số 1 Việt Nam được nghiên cứu và phát triển bởi Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Link thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu

Bạn nào chưa làm các bộ đề thi thử HSK 5 online nghe hiểu đề 1 đến đề 4 thì vào link bên dưới làm luôn và ngay nhé.

Thi thử HSK 5 online Đề 1 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 2 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 3 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 4 Nghe hiểu

Các bạn làm bộ đề thi thử HSK 5 online đề 5 nghe hiểu này mà gặp khó khăn phần nào thì hãy trao đổi và tương tác cùng Thầy Vũ ngay trong forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

Bạn nào muốn trang bị kiến thức nền tảng để chuẩn bị cho kỳ thi HSK sắp tới thì hãy liên hệ ngay Thầy Vũ để tham gia các khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK sơ trung cấp cao cấp tại địa chỉ Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội Ngã Tư Sở nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK Quận Thanh Xuân

Để bổ trợ thêm kiến thức ngữ pháp HSK và từ vựng HSK cho bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu này thì chúng ta cần làm thêm một số bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 ứng dụng thực tế sau đây nhé.

石油行业正在其误导性运动中取得进展,以推翻一项新的州法律并继续在社区进行危险和不健康的钻探活动。

参议院第 1137 号法案禁止在住宅、学校、公园和医疗设施 3,200 英尺范围内建造新的油气井或改造现有油井,以保护人们免受空气污染和安全风险,该法案预计将于 1 月生效。

由石油行业主导的废除该法律的全民投票努力已经接近合格,有可能将其实施推迟近两年。

在州政府官员等待签名验证的同时,加利福尼亚州地质能源管理部门周一发布了一项提案,要求在 1 月的第一周之前实施该法律,但它可能只会在很短的时间内生效。

通常情况下,当公投符合条件时,它所针对的法律将被搁置,直到选民在未来的选举中重申它,在这种情况下是 2024 年 11 月。

这就是为什么国家公投程序越来越成为企业规避他们不喜欢的新法律的流行方式。

Để có thể làm tốt bài thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu này thì các bạn cần trang bị đầy đủ vốn ngữ pháp HSK 5 và từ vựng HSK 5 trong bộ đề cương ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ nhé.

但州长 Gavin Newsom 有权独立于新法律关闭新的钻井——他应该使用它。 在他的指导下,该州去年开始起草法规,在家庭、学校和其他敏感区域周围建立缓冲区,但没有完成,而是推动立法机关解决这个问题。

Newsom 应该恢复该过程,同时停止批准这些地区的新钻探许可。

强大的利益集团不应该破坏立法程序,使用付费签名收集者来赢得另外两年从我们后院持续开采石油的能力中获得的横财。

迫切需要这些缓冲区来保护生活在油井或气井半英里范围内的超过 200 万加利福尼亚人,他们患哮喘、早产和肺功能下降以及其他健康问题的风险更高。 他们不应该再等待救济。

领导推翻 SB 1137 的加州独立石油协会上周宣布,它已经收集了超过 978,000 个签名用于公投(需要 623,212 个有效签名)。

这个名为 Stop the Energy Shutdown 的委员会已收到超过 2000 万美元的捐款,其中大部分来自石油公司。

有报道称,签名收集者误导选民,告诉他们请愿书是为了降低汽油价格或防止在家庭和学校附近进行钻探,而事实恰恰相反。

国务卿办公室证实已收到投诉。

请愿者可以向公司支付每个签名 17 美元左右的费用。 如果他们有资格,这对于资金雄厚的行业来说很容易,他们将通过阻止法律生效而立即取得胜利,即使公投最终没有得到选民的批准。

Thời gian làm bài thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu này chỉ vỏn vẹn có 30 phút đồng hồ thôi các bạn nhé.

毫不夸张地说,他们是在花钱摆脱监管。 这是对直接民主的危险歪曲。

与价值数十亿美元的石油行业作斗争的州长的强烈回应也会向其他商业利益集团发出明确的信息,让他们在试图利用他们的金钱和影响力来废除他们不喜欢并威胁到他们底线的法律之前三思而后行。

仅仅希望加利福尼亚人会做正确的事并通过公投来看是不够的,如果签名收集过程有任何迹象,将被旨在迷惑选民的化石燃料行业虚假信息所笼罩。

该州的石油和天然气监管机构 CalGEM(拥有橡皮图章油井的历史)是时候优先考虑公共健康和环境正义,对石油工业及其有害和过时的几乎任何地方开采石油的做法说不。

该机构已经停止以气候变化为由批准水力压裂许可。 是什么阻止它通过拒绝批准靠近家庭和学校的新许可证来保护公众健康和安全?

CalGEM 的一位女发言人不愿回答有关其拒绝许可权限的问题,也无法提供有关最近几个月在 3,200 英尺缓冲区内批准了多少新钻探的信息,并表示尚未从运营商那里收集这些数据。

但追踪该部门许可数据的一家非营利组织表示,它已批准 106 个新钻井许可和 1,037 个在 2022 年修复现有油井的许可。

Trong quá trình làm bài thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu mà các bạn chưa hiểu kiến thức phần nào thì hãy trao đổi ngay với Thầy Vũ nhé.

据 FracTracker Alliance 西部项目协调员 Kyle Ferrar 称,这包括自 Newsom 于 9 月 16 日签署 SB 1137 以来的 78 个新钻探许可证和 692 个修复现有油井的许可证。 石化开发。

Phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế Thầy Vũ bổ sung thêm cho bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu này. Các bạn gặp từ vựng HSK nào mới thì chỉ cần tra phiên âm trong phần bên dưới là oke nhé.

Shíyóu hángyè zhèngzài qí wùdǎo xìng yùndòng zhōng qǔdé jìnzhǎn, yǐ tuīfān yī xiàng xīn de zhōu fǎlǜ bìng jìxù zài shèqū jìnxíng wéixiǎn hé bùjiànkāng de zuāntàn huódòng.

Cānyìyuàn dì 1137 hào fǎ’àn jìnzhǐ zài zhùzhái, xuéxiào, gōngyuán hé yīliáo shèshī 3,200 yīngchǐ fànwéi nèi jiànzào xīn de yóuqìjǐng huò gǎizào xiàn yǒu yóujǐng, yǐ bǎohù rénmen miǎn shòu kōngqì wūrǎn hé ānquán fēngxiǎn, gāi fǎ’àn yùjì jiāng yú 1 yuè shēngxiào.

Yóu shíyóu hángyè zhǔdǎo de fèichú gāi fǎlǜ de quánmín tóupiào nǔlì yǐjīng jiējìn hégé, yǒu kěnéng jiāng qí shíshī tuīchí jìn liǎng nián.

Zài zhōu zhèngfǔ guānyuán děngdài qiānmíng yànzhèng de tóngshí, jiālìfúníyǎ zhōu dìzhí néngyuán guǎnlǐ bùmén zhōuyī fà bù le yī xiàng tí’àn, yāoqiú zài 1 yuè de dì yī zhōu zhīqián shíshī gāi fǎlǜ, dàn tā kěnéng zhǐ huì zài hěn duǎn de shíjiān nèi shēngxiào.

Sau khi các bạn làm xong bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu này thì vui lòng ấn vào nút submit để nộp bài thi HSK online của bạn lên hệ thống chấm điểm thi HSK của trung tâm tiếng Trung ChineMaster nhé.

Tōngcháng qíngkuàng xià, dāng gōngtóu fúhé tiáojiàn shí, tā suǒ zhēnduì de fǎlǜ jiāng bèi gēzhì, zhídào xuǎnmín zài wèilái de xuǎnjǔ zhōng chóngshēn tā, zài zhè zhǒng qíngkuàng xià shì 2024 nián 11 yuè.

Zhè jiùshì wèishéme guójiā gōngtóu chéngxù yuè lái yuè chéngwéi qǐyè guībì tāmen bù xǐhuān de xīn fǎlǜ de liúxíng fāngshì.

Dàn zhōuzhǎng Gavin Newsom yǒu quán dúlì yú xīn fǎlǜ guānbì xīn de zuǎnjǐng——tā yīnggāi shǐyòng tā. Zài tā de zhǐdǎo xià, gāi zhōu qùnián kāishǐ qǐcǎo fǎguī, zài jiātíng, xuéxiào hé qítā mǐngǎn qūyù zhōuwéi jiànlì huǎnchōng qū, dàn méiyǒu wánchéng, ér shì tuīdòng lìfǎ jīguān jiějué zhège wèntí.

Newsom yīnggāi huīfù gāi guòchéng, tóngshí tíngzhǐ pīzhǔn zhèxiē dìqū de xīn zuǎn tàn xǔkě.

Qiángdà de lìyì jítuán bù yìng gāi pòhuài lìfǎ chéngxù, shǐyòng fùfèi qiānmíng shōují zhě lái yíngdé lìngwài liǎng nián cóng wǒmen hòuyuàn chíxù kāicǎi shíyóu de nénglì zhōng huòdé de hèngcái.

Pòqiè xūyào zhèxiē huǎnchōng qū lái bǎohù shēnghuó zài yóujǐng huò qì jǐng bàn yīnglǐ fànwéi nèi de chāoguò 200 wàn jiālìfúníyǎ rén, tāmen huàn xiāochuǎn, zǎochǎn hé fèi gōngnéng xiàjiàng yǐjí qítā jiànkāng wèntí de fēngxiǎn gèng gāo. Tāmen bù yìng gāi zài děngdài jiùjì.

Lǐngdǎo tuīfān SB 1137 de jiāzhōu dúlì shíyóu xiéhuì shàng zhōu xuānbù, tā yǐjīng shōujíle chāoguò 978,000 gè qiānmíng yòng yú gōngtóu (xūyào 623,212 gè yǒuxiào qiānmíng).

Bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu này bao gồm rất nhiều cấu trúc ngữ pháp HSK 5 và từ vựng HSK 5 các bạn nhé.

Zhège míng wèi Stop the Energy Shutdown de wěiyuánhuì yǐ shōu dào chāoguò 2000 wàn měiyuán de juānkuǎn, qízhōng dà bùfèn láizì shíyóu gōngsī.

Yǒu bàodào chēng, qiānmíng shōují zhě wùdǎo xuǎnmín, gàosù tāmen qǐngyuàn shū shì wèile jiàngdī qìyóu jiàgé huò fángzhǐ zài jiātíng hé xuéxiào fùjìn jìnxíng zuāntàn, ér shìshí qiàqià xiāngfǎn.

Guówùqīng bàngōngshì zhèngshí yǐ shōu dào tóusù.

Qǐngyuàn zhě kěyǐ xiàng gōngsī zhīfù měi gè qiānmíng 17 měiyuán zuǒyòu de fèiyòng. Rúguǒ tāmen yǒu zīgé, zhè duìyú zījīn xiónghòu de hángyè lái shuō hěn róngyì, tāmen jiāng tōngguò zǔzhǐ fǎlǜ shēngxiào ér lìjí qǔdé shènglì, jíshǐ gōngtóu zuìzhōng méiyǒu dédào xuǎnmín de pīzhǔn.

Háo bù kuāzhāng de shuō, tāmen shì zài huā qián bǎituō jiānguǎn. Zhè shì duì zhíjiē mínzhǔ de wéixiǎn wāiqū.

Yǔ jiàzhí shù shí yì měiyuán de shíyóu hángyè zuò dòuzhēng de zhōuzhǎng de qiángliè huíyīng yě huì xiàng qítā shāngyè lìyì jítuán fāchū míngquè de xìnxī, ràng tāmen zài shìtú lìyòng tāmen de jīnqián hé yǐngxiǎng lì lái fèichú tāmen bù xǐhuān bìng wēixié dào tāmen dǐxiàn de fǎlǜ zhīqián sānsī érhòu xíng.

Bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu này chỉ là một trong hàng nghìn tài liệu luyện thi HSK miễn phí trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí của Thầy Vũ.

Jǐnjǐn xīwàng jiālìfúníyǎ rén huì zuò zhèngquè de shì bìng tōngguò gōngtóu lái kàn shì bùgòu de, rúguǒ qiānmíng shōují guòchéng yǒu rènhé jīxiàng, jiāng bèi zhǐ zài míhuò xuǎnmín de huàshí ránliào hángyè xūjiǎ xìnxī suǒ lóngzhào.

Gāi zhōu de shíyóu hé tiānránqì jiānguǎn jīgòu CalGEM(yǒngyǒu xiàngpí túzhāng yóujǐng de lìshǐ) shì shíhòu yōuxiān kǎolǜ gōnggòng jiànkāng hé huánjìng zhèngyì, duì shíyóu gōngyè jí qí yǒuhài hé guòshí de jīhū rènhé dìfāng kāicǎi shíyóu de zuòfǎ shuō bu.

Gāi jīgòu yǐjīng tíngzhǐ yǐ qìhòu biànhuà wéi yóu pīzhǔn shuǐlì yā liè xǔkě. Shì shénme zǔzhǐ tā tōngguò jùjué pīzhǔn kàojìn jiātíng hé xuéxiào de xīn xǔkě zhèng lái bǎohù gōngzhòng jiànkāng hé ānquán?

CalGEM de yī wèi nǚ fāyán rén bù yuàn huídá yǒuguān qí jùjué xǔkě quánxiàn de wèntí, yě wúfǎ tígōng yǒuguān zuìjìn jǐ gè yuè zài 3,200 yīngchǐ huǎnchōng qū nèi pīzhǔnle duōshǎo xīn zuǎn tàn de xìnxī, bìng biǎoshì shàngwèi cóng yùnyíng shāng nàlǐ shōují zhèxiē shùjù.

Dàn zhuīzōng gāi bùmén xǔkě shǔ jù de yījiā fēi yínglì zǔzhī biǎoshì, tā yǐ pīzhǔn 106 gè xīn zuǎnjǐng xǔkě hé 1,037 gè zài 2022 nián xiūfù xiàn yǒu yóujǐng de xǔkě.

Các bạn cần tăng cường thêm kiến thức HSK thông qua bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu này và nhiều bài test HSK online khác nữa nhé. Tất cả tài nguyên ôn thi HSK online trên website này đều hoàn toàn miễn phí.

Jù FracTracker Alliance xībù xiàngmù xiétiáo yuán Kyle Ferrar chēng, zhè bāokuò zì Newsom yú 9 yuè 16 rì qiānshǔ SB 1137 yǐlái de 78 gè xīn zuǎn tàn xǔkě zhèng hé 692 gè xiūfù xiàn yǒu yóujǐng de xǔkě zhèng. Shíhuà kāifā.

Bên dưới là phần đáp án cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế Thầy Vũ bổ sung thêm vào cho bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu. Các bạn hãy xem và tham khảo thêm nhé.

Ngành công nghiệp dầu mỏ đang đạt được tiến bộ trong chiến dịch gây hiểu lầm nhằm đảo ngược luật mới của tiểu bang và tiếp tục hoạt động khoan dầu nguy hiểm và không lành mạnh trong các khu vực lân cận.

Dự luật Thượng viện 1137, cấm các giếng dầu và khí đốt mới, hoặc cải tạo lại các giếng hiện có, trong phạm vi 3.200 feet tính từ nhà, trường học, công viên và cơ sở chăm sóc sức khỏe để bảo vệ mọi người khỏi ô nhiễm không khí và các rủi ro về an toàn, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng Giêng.

Một nỗ lực trưng cầu dân ý do ngành công nghiệp dầu mỏ dẫn đầu nhằm bãi bỏ luật này đã tiến gần hơn đến việc đủ điều kiện, có nguy cơ trì hoãn việc thực hiện luật này gần hai năm.

Trong khi các quan chức tiểu bang đang chờ xác minh chữ ký, Phòng Quản lý Năng lượng Địa chất California hôm thứ Hai đã đưa ra đề xuất thực hiện luật vào tuần đầu tiên của tháng Giêng, nhưng nó có thể chỉ có hiệu lực trong một thời gian ngắn.

Website thi thử HSK online miễn phí này chia sẻ miễn phí bài thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu cùng với vô số bộ đề thi HSK online khác nữa.

Thông thường, khi một cuộc trưng cầu dân ý đủ điều kiện, luật mà nó nhắm đến sẽ bị tạm dừng cho đến khi cử tri xác nhận lại nó trong một cuộc bầu cử trong tương lai, trong trường hợp này là vào tháng 11 năm 2024.

Đây là lý do tại sao quy trình trưng cầu dân ý của tiểu bang ngày càng trở thành một cách phổ biến để các tập đoàn lách luật mới mà họ không thích.

Nhưng Thống đốc Gavin Newsom có quyền đóng cửa hoạt động khoan mới mà không phụ thuộc vào luật mới — và ông ấy nên sử dụng nó. Dưới sự hướng dẫn của ông, tiểu bang đã bắt đầu soạn thảo các quy định để thiết lập các vùng đệm xung quanh nhà ở, trường học và các khu vực nhạy cảm khác vào năm ngoái nhưng đã không hoàn thành chúng và thay vào đó đã thúc đẩy Cơ quan Lập pháp giải quyết vấn đề này.

Newsom nên tiếp tục quy trình đó và trong thời gian chờ đợi, hãy ngừng phê duyệt giấy phép khoan mới ở những khu vực đó.

Các nhóm lợi ích quyền lực không thể làm suy yếu quy trình lập pháp, sử dụng những người thu thập chữ ký được trả tiền để giành được hai năm nữa để gặt hái những vận may tài chính từ khả năng tiếp tục khai thác dầu ở sân sau của chúng ta.

Để có thể hoàn thành tốt phần thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu này các bạn hãy chuẩn bị thật tốt về mặt kiến thức thông qua bộ sách giáo trình ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nhé.

Những vùng đệm này rất cần thiết để bảo vệ hơn 2 triệu người dân California sống trong bán kính khoảng nửa dặm tính từ giếng dầu hoặc khí đốt và có nguy cơ cao mắc bệnh hen suyễn, sinh non, suy giảm chức năng phổi và các vấn đề sức khỏe khác. Họ không cần phải đợi lâu hơn để được cứu trợ.

Hiệp hội Dầu khí Độc lập California, đang dẫn đầu nỗ lực lật đổ SB 1137, tuần trước đã thông báo rằng họ đã thu thập được hơn 978.000 chữ ký cho một cuộc trưng cầu dân ý (cần có 623.212 chữ ký hợp lệ).

Ủy ban, được gọi là Stop the Energy Shutdown, đã nhận được hơn 20 triệu đô la đóng góp, chủ yếu là từ các công ty dầu mỏ.

Đã có báo cáo về việc những người thu thập chữ ký đánh lừa cử tri bằng cách nói với họ rằng bản kiến nghị là giảm giá xăng hoặc ngăn việc khoan gần nhà và trường học, trong khi điều ngược lại là đúng.

Văn phòng ngoại trưởng xác nhận đã nhận được khiếu nại.

Sau khi các bạn đã làm xong bài thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu này thì cần kiểm tra thật kỹ phần text hội thoại nghe hiểu để tìm ra được những đoạn nào mà các bạn chưa nghe ra được nhé.

Nguyên đơn có thể trả cho các công ty khoảng 17 đô la cho mỗi chữ ký. Và nếu họ đủ điều kiện, điều dễ dàng đối với một ngành có nhiều vốn, họ sẽ giành chiến thắng ngay lập tức bằng cách ngăn chặn một đạo luật có hiệu lực, ngay cả khi cuộc trưng cầu dân ý cuối cùng không được cử tri chấp thuận.

Không phải là cường điệu khi nói rằng họ đang mua theo cách của họ ngoài quy định. Và đó là một sự biến thái nguy hiểm của nền dân chủ trực tiếp.

Phản ứng mạnh mẽ của một thống đốc đang đấu tranh với ngành công nghiệp dầu mỏ trị giá hàng tỷ đô la cũng sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến các nhóm lợi ích kinh doanh khác để họ suy nghĩ kỹ trước khi cố gắng sử dụng tiền và ảnh hưởng của họ để hủy bỏ những luật mà họ không thích và điều đó đe dọa đến lợi nhuận của họ.

Sẽ không đủ tốt nếu chỉ hy vọng rằng người dân California sẽ làm điều đúng đắn và xem qua một cuộc trưng cầu dân ý rằng, nếu quy trình thu thập chữ ký là bất kỳ dấu hiệu nào, thì sẽ bị che mờ bởi thông tin sai lệch về ngành nhiên liệu hóa thạch được thiết kế để gây nhầm lẫn cho cử tri.

Đã đến lúc cơ quan quản lý dầu khí của tiểu bang, CalGEM, cơ quan có lịch sử đóng giếng dầu bằng cao su, ưu tiên sức khỏe cộng đồng và công lý môi trường bằng cách nói không với ngành dầu khí và hoạt động khai thác dầu có hại và lỗi thời của ngành này trên thực tế ở bất kỳ đâu họ muốn.

Sau khi làm bài thi thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu xong thì các bạn sẽ nhận về ngay được kết quả thi thử HSK online trong khoảng 3 giây.

Cơ quan này đã ngừng phê duyệt giấy phép fracking trên cơ sở biến đổi khí hậu. Điều gì đang ngăn cản nó làm điều tương tự để bảo vệ sức khỏe và an toàn công cộng, bằng cách từ chối phê duyệt giấy phép mới gần nhà và trường học?

Người phát ngôn của CalGEM sẽ không trả lời các câu hỏi về thẩm quyền từ chối giấy phép của họ và không thể cung cấp thông tin về lượng khoan mới mà họ đã phê duyệt trong vùng đệm 3.200 foot trong những tháng gần đây, đồng thời cho biết họ chưa thu thập dữ liệu đó từ các nhà khai thác.

Nhưng một tổ chức phi lợi nhuận theo dõi dữ liệu cấp phép của bộ phận cho biết họ đã phê duyệt 106 giấy phép khoan mới và 1.037 giấy phép để cải tạo các giếng hiện có vào năm 2022.

Điều đó bao gồm 78 giấy phép khoan mới và 692 giấy phép phục hồi các giếng hiện có kể từ khi SB 1137 được Newsom ký vào ngày 16 tháng 9, theo Kyle Ferrar, điều phối viên chương trình phía tây tại FracTracker Alliance, tổ chức lập bản đồ, phân tích và truyền đạt các rủi ro về dầu, khí và phát triển hóa dầu.

Trên đây là tất cả kiến thức quan trọng của bài giảng luyện thi HSK online chuyên đề chữa đề thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu. Các bạn làm xong bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu này thì hãy kiểm tra câu nào làm sai rồi làm lại lần nữa nhé.

Bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu này sẽ cung cấp cho chúng ta thêm rất nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK sơ trung cấp cao cấp cùng với hàng loạt từ vựng tiếng Trung HSK 5.

Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng luyện thi HSK 5 online hôm nay tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, thân ái chào tạm biệt các bạn.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments