Friday, June 14, 2024
HomeThi HSK 5 nghe hiểuThi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu là bộ đề thi HSK online mới nhất được chia sẻ trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí ChineMaster của Thầy Vũ.

Website thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu là bộ đề thi HSK online mới nhất được chia sẻ trên nền tảng thi thử HSK trực tuyến miễn phí ChineMaster của Thầy Vũ.

Link thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu

Các bạn chú ý vào link trên để làm bài thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu nhé. Bạn nào chưa làm các bộ đề Thi thử HSK 5 online nghe hiểu đề 1 đến đề 5 thì làm luôn và ngay trong các link sau đây.

Thi thử HSK 5 online Đề 1 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 2 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 3 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 4 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu

Bạn nào muốn tham gia các khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK sơ trung cấp HSK cao cấp và HSKK thì hãy liên hệ sớm trước với Thầy Vũ theo hotline bên dưới nhé.

Hotline Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, Viber) hoặc là 090 325 4870 (Telegram).

Khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK uy tín Quận Thanh Xuân

Sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập bổ trợ kiến thức cho bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu thông qua bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế nhé.

FTX 破产的美国交易所业务的审计师表示,它支持为 Sam Bankman-Fried 所做的工作,并为为需要提高信任和透明度的加密货币行业提供服务而感到自豪,但它将在年底前放弃其数字资产业务 下个月。

自上个月 FTX 倒闭以来,在接受会计师事务所 Armanino 领导人的首次采访时,首席运营官克里斯卡尔伯格表示,“市场条件”已经发生变化,它将停止为 FTX 提供财务报表审计和所谓的储备证明报告。 加密行业。

总部位于加利福尼亚州的 Armanino 为 FTX US 的 2020 年和 2021 年财务报表提供了一份干净的健康证明,FTX US 是 Bankman-Fried 加密货币帝国的一个分支机构,为美国居民提供交易服务。

上个月,FTX US 连同 FTX 更大的国际交易业务一起破产。

Carlberg 表示,Armanino 与 Bankman-Fried 的加密对冲基金 Alameda Research 或 FTX 更大的国际交易业务“从未有过客户关系”,据称这位前亿万富翁在这些业务中诈骗了客户数十亿美元。

Bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu này sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều cấu trúc ngữ pháp HSK 5 và từ vựng HSK 5 đấy.

“我们绝对支持 FTX US 的工作,”卡尔伯格说。 “一些业内人士表示,我们本应在审计内部控制方面做得更好,但我们从未参与审计内部控制。 上市公司就会出现这种情况。 美国私营公司审计标准没有要求。”

FTX 法庭文件描述了一个庞大的公司集团,这些公司的会计经常混乱,内部控制不完善甚至不存在。 管理破产公司的专家约翰·雷三世 (John Ray III) 表示,不应依赖以前的财务报表。

行业标准只要求私人公司的审计师了解公司的内部控制并相应地计划他们的审计工作。

“该团队围绕该主题进行了标准要求的分析,”卡尔伯格说,“而且,我们再次对我们在该领域所做的工作感到满意。”

Armanino 和 FTX 国际业务的审计师 Prager Metis 正面临 FTX 客户的诉讼,指控他们“鲁莽或故意失明”。 卡尔伯格拒绝就诉讼发表评论。

据《今日会计》报道,Armanino 是美国 20 家最大的会计师事务所之一,去年的收入约为 5 亿美元,并拥有 200 多名合伙人。

它还成为加密企业储备报告证明的领先供应商,这是一种有争议的产品,旨在证明客户资金的安全性,但达不到 Armanino 向 FTX US 提供的那种完整的财务报表审计。

Các bạn làm xong bài thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu này thì hãy chú ý ấn ngay vào nút submit để nộp bài thi lên hệ thống máy chủ ChineMaster nhé. Chỉ sau khoảng 3 giây là bạn sẽ nhận ngay được kết quả điểm thi HSK, rất nhanh chóng tiện lợi.

监管机构质疑该产品的价值,该产品仅提供了加密企业真实财务状况的有限快照。

另一家会计师事务所 Mazars 上周表示将停止提供此类报告,并将其为加密货币交易所 Binance 所做的工作从其网站上撤下。

负责制作储量证明报告的 Armanino 九人团队将离开公司,并成立一个新实体来接管现有客户,分拆将于下月底完成。

“鉴于过去几个月加密市场发生的巨大变化,任何专业服务公司都需要适应和重新评估,”Carlberg 说。

数字资产业务占公司收入的不到 1%,但自 FTX 倒闭以来引起了不必要的关注,包括通过其 Twitter 帐户重新发布为 Bankman-Fried 在美国国会露面而欢呼的消息。

“我们的合作伙伴和我们的公司为我们在这个领域所做的工作感到自豪,”卡尔伯格说。 “需要额外的信任和透明度。”

但他与 Mazars 一样,警告投资者可能会误解储备金证明的风险。 “在了解审计或准备金证明向这些报告的接收者提供的内容之间仍然存在很大差距。

希望这种理解差距会随着时间的推移而改变,但今天差距很大,”他说。

在席卷英格兰南部的严寒过后,管道爆裂后,超过 20,000 户家庭面临没有自来水的圣诞节。

家庭被迫用雪冲厕所,并收集雨水洗碗。

Bạn nào chưa biết cách làm bài thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu như thế nào thì hãy liên hệ ngay Thầy Vũ theo số hotline ở trên nhé.

英格兰南部的房屋,包括汉普郡、苏塞克斯和肯特,在零下温度解冻后管道爆裂后受到影响。

来自汉普郡南安普敦的罗伯·巴伯 (Rob Barber) 告诉 BBC Radio 4 的今日节目,他的家人在周三下午“突然”停水。

他说:“我家里有一个年轻的家庭,有一个还在穿尿布的婴儿,在圣诞节临近的时候无法冲厕所是一个非常可怕的情况。

Bên dưới là phần chú thích phiên âm Thầy Vũ bổ sung thêm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu.

FTX pòchǎn dì měiguó jiāoyì suǒ yèwù de shěnjì shī biǎoshì, tā zhīchí wèi Sam Bankman-Fried suǒ zuò de gōngzuò, bìng wèi wèi xūyào tígāo xìnrènhé tòumíngdù de jiāmì huòbì hángyè tígōng fúwù ér gǎndào zìháo, dàn tā jiàng zài niándǐ qián fàngqì qí shùzì zīchǎn yèwù xià gè yuè.

Zì shàng gè yuè FTX dǎobì yǐlái, zài jiēshòu kuàijìshī shìwù suǒ Armanino lǐngdǎo rén de shǒucì cǎifǎng shí, shǒuxí yùnyíng guān kè lǐsī kǎ’ěr bó gé biǎoshì,“shìchǎng tiáojiàn” yǐjīng fāshēng biànhuà, tā jiāng tíngzhǐ wèi FTX tígōng cáiwù bàobiǎo shěnjì hé suǒwèi de chúbèi zhèngmíng bàogào. Jiāmì hángyè.

Để có thể làm tốt nhất bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu này thì các bạn cần chuẩn bị nền tảng kiến thức vững chắc cả về ngữ pháp tiếng Trung HSK 5 lẫn từ vựng tiếng Trung HSK 5 nhé.

Zǒngbù wèiyú jiālìfúníyǎ zhōu de Armanino wèi FTX US de 2020 nián hé 2021 nián cáiwù bàobiǎo tígōngle yī fèn gānjìng de jiànkāng zhèngmíng,FTX US shì Bankman-Fried jiāmì huòbì dìguó de yīgè fēnzhī jīgòu, wèi měiguó jūmín tígōng jiāoyì fúwù.

Shàng gè yuè,FTX US liántóng FTX gèng dà de guójì jiāoyì yèwù yīqǐ pòchǎn.

Carlberg biǎoshì,Armanino yǔ Bankman-Fried de jiāmì duìchōng jījīn Alameda Research huò FTX gèng dà de guójì jiāoyì yèwù “cóng wèi yǒuguò kèhù guānxì”, jù chēng zhè wèi qián yì wàn fùwēng zài zhèxiē yèwù zhōng zhàpiànle kèhù shù shí yì měiyuán.

“Wǒmen juéduì zhīchí FTX US de gōngzuò,” kǎ’ěr bó gé shuō. “Yīxiē yènèi rénshì biǎoshì, wǒmen běn yìng zài shěnjì nèibù kòngzhì fāngmiàn zuò dé gèng hǎo, dàn wǒmen cóng wèi cānyù shěnjì nèibù kòngzhì. Shàngshì gōngsī jiù huì chūxiàn zhè zhǒng qíngkuàng. Měiguó sīyíng gōngsī shěnjì biāozhǔn méiyǒu yāoqiú.”

FTX fǎtíng wénjiàn miáoshùle yīgè pángdà de gōngsī jítuán, zhèxiē gōngsī de kuàijì jīngcháng hǔnluàn, nèibù kòngzhì bù wánshàn shènzhì bù cúnzài. Guǎnlǐ pòchǎn gōngsī de zhuānjiā yuēhàn·léi sānshì (John Ray III) biǎoshì, bù yìng yīlài yǐqián de cáiwù bàobiǎo.

Hángyè biāozhǔn zhǐ yāoqiú sīrén gōngsī de shěnjì shī liǎojiě gōngsī de nèibù kòngzhì bìng xiāngyìng de jìhuà tāmen de shěnjì gōngzuò.

Thời gian làm bài thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu của chúng ta chỉ có trong khoảng 30 phút đồng hồ. Vì vậy, các bạn cần học cách căn chỉnh thời gian sao cho làm hết trọn vẹn 45 câu hỏi trong thời gian cho phép nhé.

“Gāi tuánduì wéirào gāi zhǔtí jìnxíngle biāozhǔn yāoqiú de fēnxī,” kǎ’ěr bó gé shuō,“érqiě, wǒmen zàicì duì wǒmen zài gāi lǐngyù suǒ zuò de gōngzuò gǎndào mǎnyì.”

Armanino hé FTX guójì yèwù de shěnjì shī Prager Metis zhèng miànlín FTX kèhù de sùsòng, zhǐkòng tāmen “lǔmǎng huò gùyì shīmíng”. Kǎ’ěr bó gé jùjué jiù sùsòng fābiǎo pínglùn.

Jù “jīnrì kuàijì” bàodào,Armanino shì měiguó 20 jiā zuìdà de kuàijìshī shìwù suǒ zhī yī, qùnián de shōurù yuē wèi 5 yì měiyuán, bìng yǒngyǒu 200 duō míng héhuǒ rén.

Tā hái chéngwéi jiāmì qǐyè chúbèi bàogào zhèngmíng de lǐngxiān gōngyìng shāng, zhè shì yī zhǒng yǒu zhēngyì de chǎnpǐn, zhǐ zài zhèngmíng kèhù zījīn de ānquán xìng, dàn dá bù dào Armanino xiàng FTX US tígōng dì nà zhòng wánzhěng de cáiwù bàobiǎo shěnjì.

Jiānguǎn jīgòu zhíyí gāi chǎnpǐn de jiàzhí, gāi chǎnpǐn jǐn tígōngle jiāmì qǐyè zhēnshí cáiwù zhuàngkuàng de yǒuxiàn kuàizhào.

Lìng yījiā kuàijìshī shìwù suǒ Mazars shàng zhōu biǎoshì jiāng tíngzhǐ tígōng cǐ lèi bàogào, bìng jiāng qí wèi jiāmì huòbì jiāoyì suǒ Binance suǒ zuò de gōngzuò cóng qí wǎngzhàn shàng chè xià.

Fùzé zhìzuò chúliàng zhèngmíng bàogào de Armanino jiǔ rén tuánduì jiāng líkāi gōngsī, bìng chénglì yīgè xīn shítǐ lái jiēguǎn xiàn yǒu kèhù, fēn chāi jiāng yú xià yuèdǐ wánchéng.

Thầy Vũ thiết lập điểm tối thiểu để vượt qua bài thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu này là 40 điểm trở lên. Vì vậy, các bạn hãy cố gắng đạt điểm tối thiểu từ 41/45 là sẽ thi đậu nhé.

“Jiànyú guòqù jǐ gè yuè jiāmì shìchǎng fāshēng de jùdà biànhuà, rèn hé zhuānyè fúwù gōngsī dōu xūyào shìyìng hé chóngxīn pínggū,”Carlberg shuō.

Shùzì zīchǎn yèwù zhàn gōngsī shōurù de bù dào 1%, dàn zì FTX dǎobì yǐlái yǐn qǐ liǎo bù bìyào de guānzhù, bāokuò tōngguò qí Twitter zhànghù chóngxīn fābù wèi Bankman-Fried zài měiguó guóhuì lòumiàn ér huānhū de xiāoxī.

“Wǒmen de hézuò huǒbàn hé wǒmen de gōngsī wèi wǒmen zài zhège lǐngyù suǒ zuò de gōngzuò gǎndào zìháo,” kǎ’ěr bó gé shuō. “Xūyào éwài de xìnrèn hé tòumíngdù.”

Dàn tā yǔ Mazars yīyàng, jǐnggào tóuzī zhě kěnéng huì wùjiě chúbèi jīn zhèngmíng de fēngxiǎn. “Zài liǎojiě shěnjì huò zhǔnbèi jīn zhèngmíng xiàng zhèxiē bàogào de jiēshōu zhě tígōng de nèiróng zhī jiān réngrán cúnzài hěn dà chājù.

Xīwàng zhè zhǒng lǐ jiè chāi jù huì suízhe shíjiān de tuīyí ér gǎibiàn, dàn jīntiān chājù hěn dà,” tā shuō.

Các bạn làm xong bài thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu này thì hãy kiểm tra xem các bạn làm sai câu nào trong phần kết quả thi HSK online gửi về nhé.

Zài xíjuǎn yīnggélán nánbù de yánhán guòhòu, guǎndào bàoliè hòu, chāoguò 20,000 hù jiātíng miànlín méiyǒu zìláishuǐ de shèngdàn jié.

Jiātíng bèi pò yòng xuě chōng cèsuǒ, bìng shōují yǔshuǐ xǐ wǎn.

Yīnggélán nánbù de fángwū, bāokuò hàn pǔ jùn, sū sāi kè sī hé kěntè, zài língxià wēndù jiědòng hòu guǎndào bàoliè hòu shòudào yǐngxiǎng.

Láizì hàn pǔ jùn nán ānpǔdūn de luō bó·bā bó (Rob Barber) gàosù BBC Radio 4 de jīnrì jiémù, tā de jiārén zài zhōusān xiàwǔ “túrán” tíng shuǐ.

Tā shuō:“Wǒ jiā li yǒu yīgè niánqīng de jiātíng, yǒu yīgè hái zài chuān niàobù de yīng’ér, zài shèngdàn jié línjìn de shíhòu wúfǎ chōng cèsuǒ shì yīgè fēicháng kěpà de qíngkuàng.

Ngoài ra, Thầy Vũ còn tiếp tục bổ sung thêm phần đáp án cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ứng dụng thực tế của bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu trong phần bên dưới.

Kiểm toán viên của mảng kinh doanh sàn giao dịch tại Hoa Kỳ đã phá sản của FTX cho biết họ ủng hộ công việc của mình cho Sam Bankman-Fried và tự hào vì đã cung cấp dịch vụ cho ngành công nghiệp tiền điện tử cần cải thiện sự tin cậy và minh bạch, nhưng họ sẽ từ bỏ hoạt động tài sản kỹ thuật số của mình vào cuối năm nay. tháng tiếp theo.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của lãnh đạo công ty kế toán Armanino kể từ khi FTX sụp đổ vào tháng trước, giám đốc điều hành Chris Carlberg cho biết “các điều kiện thị trường” đã thay đổi và họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính và cái gọi là báo cáo bằng chứng về dự trữ cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

Armanino có trụ sở tại California đã đưa ra một báo cáo tài chính lành mạnh cho năm 2020 và 2021 từ FTX US, một chi nhánh của đế chế tiền điện tử Bankman-Fried cung cấp giao dịch cho cư dân Hoa Kỳ.

Bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu chỉ là một trong hàng nghìn bài thi HSK online miễn phí được cung cấp trên website luyện thi HSK miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

FTX US đã phá sản cùng với hoạt động kinh doanh trao đổi quốc tế lớn hơn của FTX vào tháng trước.

Carlberg cho biết Armanino “chưa bao giờ có mối quan hệ khách hàng” với Alameda Research, quỹ phòng hộ tiền điện tử của Bankman-Fried hoặc doanh nghiệp trao đổi quốc tế lớn hơn của FTX, nơi cựu tỷ phú bị cáo buộc đã lừa đảo khách hàng hàng tỷ đô la.

Carlberg nói: “Chúng tôi chắc chắn sát cánh với công việc của FTX US. “Một vài tiếng nói trong ngành đã nói rằng lẽ ra chúng tôi nên kiểm tra kiểm soát nội bộ tốt hơn, nhưng chúng tôi chưa bao giờ tham gia kiểm toán kiểm soát nội bộ. Điều đó xảy ra với các công ty đại chúng. Nó không được yêu cầu bởi các tiêu chuẩn kiểm toán công ty tư nhân Hoa Kỳ.”

Các bạn chú ý làm bài thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu cần tập trung cao độ để nghe ra được ý chính nhé.

Hồ sơ tòa án FTX đã mô tả một nhóm các công ty rộng lớn nơi kế toán thường hỗn loạn và kiểm soát nội bộ thiếu sót đến mức không tồn tại. John Ray III, chuyên gia được thuê để quản lý các công ty thông qua phá sản, đã nói rằng không nên dựa vào các báo cáo tài chính trước đây.

Các bạn chú y đối chiếu với kết quả thi HSK online nhé, câu nào các bạn làm sai thì hãy ấn vào nút check answer để kiểm tra đáp án và ấn vào hình dấu chấm hỏi để xem bài text nghe hiểu hội thoại nhé.

Các tiêu chuẩn ngành chỉ yêu cầu các kiểm toán viên của một công ty tư nhân hiểu các biện pháp kiểm soát nội bộ của công ty và lập kế hoạch cho công việc kiểm toán của họ một cách phù hợp.

“Nhóm tham gia phân tích theo yêu cầu của các tiêu chuẩn xung quanh chủ đề đó,” Carlberg nói, “và một lần nữa, chúng tôi cảm thấy hài lòng về công việc mình đã làm trong lĩnh vực đó.”

Trong bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu này có chứa rất nhiều cạm bẫy khiến các bạn bị mất điểm thi đấy.

Armanino và kiểm toán viên các hoạt động quốc tế của FTX, Prager Metis, đang phải đối mặt với vụ kiện từ các khách hàng của FTX với cáo buộc “họ đã liều lĩnh hoặc cố tình mù quáng”. Carlberg từ chối bình luận về vụ kiện.

Armanino là một trong 20 công ty kế toán lớn nhất ở Mỹ với doanh thu khoảng 500 triệu USD vào năm ngoái, theo Accounting Today, và có hơn 200 đối tác.

Nó cũng đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu về bằng chứng báo cáo dự trữ cho các dự án tiền điện tử, một sản phẩm gây tranh cãi nhằm chứng thực sự an toàn của tiền của khách hàng nhưng không đạt được kiểm toán báo cáo tài chính đầy đủ như loại Armanino cung cấp cho FTX US.

Các bạn làm xong bài thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu này thì hãy chia sẻ link thi thử HSK online miễn phí cho những người bạn xung quanh chúng ta cùng làm nữa nhé.

Các nhà quản lý đã đặt câu hỏi về giá trị của sản phẩm, điều này chỉ cung cấp một ảnh chụp nhanh hạn chế về sức khỏe tài chính thực sự của một liên doanh tiền điện tử.

Mazars, một công ty kế toán khác, tuần trước cho biết họ sẽ ngừng cung cấp các báo cáo như vậy và rút công việc đã thực hiện đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance khỏi trang web của mình.

Nhóm Armanino gồm chín người phụ trách tạo báo cáo bằng chứng về dự trữ sẽ rời công ty và thành lập một thực thể mới để tiếp quản các khách hàng hiện tại, với việc tách biệt sẽ hoàn tất vào cuối tháng tới.

Bài thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu này gồm 45 câu hỏi các bạn nhé.

Carlberg cho biết: “Bất kỳ công ty dịch vụ chuyên nghiệp nào cũng cần điều chỉnh và đánh giá lại, trước những thay đổi lớn đã xảy ra trên thị trường tiền điện tử trong vài tháng qua.

Hoạt động tài sản kỹ thuật số chiếm chưa đến 1% doanh thu của công ty nhưng đã thu hút sự chú ý không mong muốn kể từ khi FTX sụp đổ, bao gồm cả việc xuất hiện lại các tin nhắn từ tài khoản Twitter cổ vũ sự xuất hiện của Bankman-Fried trước Quốc hội Hoa Kỳ.

Carlberg cho biết: “Các đối tác và công ty của chúng tôi tự hào về công việc chúng tôi đã thực hiện trong không gian này. “Cần phải có thêm niềm tin và sự minh bạch.”

Trước khi làm bài thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu này thì các bạn hãy ôn tập lại toàn bộ cấu trúc ngữ pháp HSK 5 và từ vựng HSK 5 cho thật chắc nhé.

Nhưng ông lặp lại lời cảnh báo của Mazars về rủi ro rằng bằng chứng chứng thực dự trữ sẽ bị các nhà đầu tư hiểu lầm. “Tiếp tục có một khoảng cách khá lớn trong sự hiểu biết giữa những gì một cuộc kiểm toán hoặc bằng chứng cung cấp dự trữ cung cấp cho người nhận các báo cáo đó.

Hy vọng rằng khoảng cách hiểu biết đó sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng đó là khoảng cách khá lớn hiện nay,” ông nói.

Hơn 20.000 hộ gia đình phải đối mặt với Giáng sinh mà không có nước máy sau khi các đường ống bị vỡ sau đợt lạnh buốt quét qua miền nam nước Anh.

Các gia đình đã buộc phải xả nước trong nhà vệ sinh bằng tuyết và hứng nước mưa để rửa bát đĩa.

Các ngôi nhà trên khắp miền nam nước Anh bao gồm Hampshire, Sussex và Kent và đã bị ảnh hưởng sau khi các đường ống bị vỡ sau khi tan băng ở nhiệt độ âm.

Rob Barber, đến từ Southampton, Hampshire, nói với chương trình Today của BBC Radio 4 rằng gia đình anh ‘đột nhiên’ bị mất nước vào chiều thứ Tư.

Anh ấy nói: ‘Tôi có một gia đình trẻ ở nhà, với một em bé vẫn còn mặc tã và không thể xả nước trong nhà vệ sinh vào thời điểm gần Giáng sinh là một tình huống khá khủng khiếp.

Trên đây là toàn bộ kiến thức của bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu mà Thầy Vũ chia sẻ với các bạn. Tất cả nguồn tài liệu học tiếng Trung online hay là luyện thi HSK online trên website khoahoctiengtrungonline.com này đều hoàn toàn miễn phí với tất cả mọi người.

Trong quá trình làm bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu này mà các bạn cảm thấy có nhiều kiến thức ngữ pháp HSK hay là từ vựng HSK chưa được học thì hãy trao đổi ngay với Thầy Vũ trong forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments