Friday, June 14, 2024
HomeThi HSK 5 nghe hiểuThi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu là bài kiểm tra trình độ tiếng Trung HSK nghe hiểu cấp 5 Thầy Vũ đưa ra cho các bạn học viên sau khi đã trải qua một khóa đào tạo bài bản và chuyên sâu.

Bộ thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu Thầy Vũ

Thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu là bài kiểm tra trình độ tiếng Trung HSK nghe hiểu cấp 5 Thầy Vũ đưa ra cho các bạn học viên sau khi đã trải qua một khóa đào tạo bài bản và chuyên sâu.

Link thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu

Các bạn học viên làm xong bài thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu này thì hãy ấn ngay vào nút submit để nộp bài thi HSK online của bạn để hệ thống chấm bài nhé, chỉ sau khoảng 3 giây là bạn sẽ nhận ngay được kết quả thi thử HSK 5 nghe hiểu.

Bạn nào chưa làm các bộ đề thi thử HSK 5 online nghe hiểu từ đề số 1 đến đề số 6 thì hãy tranh thủ thời gian làm luôn và ngay trong các link dưới đây nhé.

Thi thử HSK 5 online Đề 1 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 2 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 3 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 4 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu

Hàng tháng trung tâm tiếng Trung HSK ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Phường Khương Trung đều khai giảng thêm rất nhiều khóa học tiếng Trung mới từ trình độ HSK 1 đến HSK 6 theo lộ trình đào tạo chuyên biệt.

Học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Để bổ sung thêm nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK 5 và từ vựng tiếng Trung HSK 5 cho bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu này thì các bạn cần tăng cường làm thêm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế nhé.

英国的零售业在 2022 年经历了惨淡的一年,因为关门的商店数量超过了至少五年来的任何其他时间点。

根据新的分析,去年每天大约有 47 个站点最后一次关闭商店。

大流行病经常被归咎于英国高街的衰落——随着购物者越来越多地转向在线快时尚,这条街已经处于衰退状态——请参阅下面自大流行病爆发以来关闭的完整列表。

零售研究中心发现,到 2022 年,全国商业街和其他地点的 17,145 家商店关闭。这比 2021 年关闭的 11,449 家商店增加了近 50%。

该组织的调查发现,有超过 5,500 家商店倒闭,其中超过 11,600 家因一家较大的连锁店决定削减成本而关闭。

但研究人员发现,由于拥有 10 个或更多网点的大型零售商倒闭,关闭的商店数量减少了 56%。

他们说,许多将要倒闭的连锁店在最近几年就已经倒闭了。 但 Joules、McColl’s 和 TM Lewin 等公司仍然倒闭。

零售研究中心主任 Joshua Bamfield 教授说:“合理化现在似乎不是公司倒闭的主要驱动力,而是随着零售商继续快速降低成本基础而成为关闭的主要驱动力。”

他表示,今年这种趋势可能会继续下去,但补充说,一些“大人物”也可能倒闭。

该中心表示,去年英国失去了超过 151,000 个零售工作岗位,其中包括在线零售商。 这比前一年增加了 45,000 多人。

Bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu này sẽ cung cấp cho các bạn học viên thêm khá nhiều cấu trúc ngữ pháp HSK 5 mới và từ vựng HSK 5 mới đấy.

房地产顾问 Altus Group 表示,零售商和房东将不得不支付近 11 亿英镑的费用

4 月 1 日支付空站点的业务费率。 这些网站已经空置了三个月。

Altus Group 英国总裁罗伯特·海顿 (Robert Hayton) 表示:“需要紧急延长免税期,以反映重新出租空置房产实际需要的时间。

在乌克兰战争的推动下,零售业目前面临的困境意味着空置率的现代化时机已经成熟。

英国零售商协会首席执行官 Helen Dickinson OBE 谈到南北分歧与空置零售物业。

虽然北方在去年的空缺人数方面取得了一些最大的进步,但它们的空置率仍然是全国最高的。

更高的成本已经推高了价格,而且该行业面临着政府从 2023 年 4 月起额外征收 8 亿英镑的商业税率法案。

这将迫使许多零售商做出艰难的决定,决定是投资新店还是关闭现有店。

政府应冻结商业利率并改革破碎的过渡救济制度。

这将支持对全国社区的投资,并有助于为消费者保持低价。

Local Data Company 商务总监露西·斯坦顿 (Lucy Stainton) 表示:“我们对整个英国的实体零售和休闲市场的最新分析表明,在进一步的经济逆风得到充分记录的情况下,经济正在持续复苏。

与去年同期相比,随着门店关闭数量减少,同时新店开张数量增加,到 2022 年底,空置率将继续下降。

这场大流行病成为压垮许多境况不佳的零售商的最后一根稻草。 CVA 和破产活动是 COVID 年代最具挑战性的市场终端的典型代表,导致空置单位大幅飙升,现在这些单位正在慢慢被重新占用。

Mỗi ngày các bạn chỉ cần học dần dần các từ vựng tiếng Trung HSK 5 trong bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu này là sẽ tăng thêm được rất nhiều vốn từ vựng HSK đấy.

由于消费者仍然忠于当地的商业街,独立企业尤其继续蓬勃发展。

然而,我们不能忽视即将到来的经济压力,因为消费者面临一个更加谨慎和可支配收入减少的冬天。

就在市场开始站稳脚跟之际,我们现在即将面临新一轮考验——但或许从大流行中吸取的教训将有助于连锁店和独立零售店渡过即将到来的风暴。

最新的 GB 数据令人鼓舞,但仍应谨慎看待,我们预计,随着零售和酒店业应对艰难的冬季,入住率的增长可能会放缓。

MailOnline 研究了自新冠疫情爆发以来关闭的商店。

英国零售协会商业与监管总监汤姆·艾恩赛德 (Tom Ironside) 告诉《每日邮报》:空置店面的数量仍比大流行前水平高出约 10%。

近几个月来,全国一些商业街地点受益于旅游业的回暖和办公室的逐步回归,但客流量水平仍低于 2019 年的水平。

北部地区的空置率尤其高,东北部有五分之一的商店关门。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 ứng dụng thực tế của bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu Thầy Vũ bổ sung thêm trong phần bên dưới.

Yīngguó de língshòu yè zài 2022 nián jīnglìle cǎndàn de yī nián, yīnwèi guānmén de shāngdiàn shùliàng chāoguòle zhìshǎo wǔ niánlái de rènhé qítā shíjiān diǎn.

Gēnjù xīn de fēnxī, qùnián měitiān dàyuē yǒu 47 gè zhàndiǎn zuìhòu yīcì guānbì shāngdiàn.

Dà liúxíng bìng jīngcháng bèi guījiù yú yīngguó gāo jiē de shuāiluò——suízhe gòuwù zhě yuè lái yuè duō dì zhuàn xiàng zàixiàn kuài shíshàng, zhè tiáo jiē yǐjīng chǔyú shuāituì zhuàngtài——qǐng cānyuè xiàmiàn zì dà liúxíng bìng bàofā yǐlái guānbì de wánzhěng lièbiǎo.

Língshòu yánjiū zhōngxīn fāxiàn, dào 2022 nián, quánguó shāngyè jiē hé qítā dìdiǎn de 17,145 jiā shāngdiàn guānbì. Zhè bǐ 2021 nián guānbì de 11,449 jiā shāngdiàn zēngjiā liǎo jìn 50%.

Gāi zǔzhī de diàochá fāxiàn, yǒu chāoguò 5,500 jiā shāngdiàn dǎobì, qízhōng chāoguò 11,600 jiā yīn yījiā jiào dà de liánsuǒdiàn juédìng xuējiǎn chéngběn ér guānbì.

Dàn yánjiū rényuán fāxiàn, yóuyú yǒngyǒu 10 gè huò gèng duō wǎngdiǎn de dàxíng língshòu shāng dǎobì, guānbì de shāngdiàn shùliàng jiǎnshǎole 56%.

Kiến thức tổng hợp trong bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu này sẽ là nền tảng quan trọng để chúng ta làm thêm các bài thi thử HSK 6 online.

Tāmen shuō, xǔduō jiàng yào dǎobì de liánsuǒdiàn zài zuìjìn jǐ nián jiù yǐjīng dǎobìle. Dàn Joules,McColl’s hé TM Lewin děng gōngsī réngrán dǎobì.

Língshòu yánjiū zhōngxīn zhǔrèn Joshua Bamfield jiàoshòu shuō:“Hélǐhuà xiànzài sìhū bùshì gōngsī dǎobì de zhǔyào qūdòng lì, ér shì suízhe língshòu shāng jìxù kuàisù jiàngdī chéngběn jīchǔ ér chéngwéi guānbì de zhǔyào qūdòng lì.”

Tā biǎoshì, jīnnián zhè zhǒng qūshì kěnéng huì jìxù xiàqù, dàn bǔchōng shuō, yīxiē “dàrénwù” yě kěnéng dǎobì.

Gāi zhōngxīn biǎoshì, qùnián yīngguó shīqùle chāoguò 151,000 gè língshòu gōngzuò gǎngwèi, qízhōng bāokuò zàixiàn língshòu shāng. Zhè bǐ qián yī nián zēngjiāle 45,000 duō rén.

Fángdìchǎn gùwèn Altus Group biǎoshì, língshòu shāng hé fángdōng jiāng bùdé bù zhīfù jìn 11 yì yīngbàng de fèiyòng

4 yuè 1 rì zhīfù kōng zhàndiǎn de yèwù fèi lǜ. Zhèxiē wǎngzhàn yǐjīng kōngzhìle sān gè yuè.

Altus Group yīngguó zǒngcái luōbótè·hǎidùn (Robert Hayton) biǎoshì:“Xūyào jǐnjí yáncháng miǎnshuì qī, yǐ fǎnyìng chóngxīn chūzū kōngzhì fángchǎn shíjì xūyào de shíjiān.

Zài wūkèlán zhànzhēng de tuīdòng xià, língshòu yè mùqián miànlín de kùnjìng yìwèizhe kōngzhì lǜ de xiàndàihuà shíjī yǐjīng chéngshú.

Các bạn hãy truy cập vào link thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu ở ngay trên cùng của bài giảng này nhé.

Yīngguó língshòu shāng xiéhuì shǒuxí zhíxíng guān Helen Dickinson OBE tán dào nánběi fēnqí yǔ kōngzhì língshòu wùyè.

Suīrán běifāng zài qùnián de kòngquē rénshù fāngmiàn qǔdéle yīxiē zuìdà de jìnbù, dàn tāmen de kōngzhì lǜ réngrán shì quánguó zuìgāo de.

Gèng gāo de chéngběn yǐjīng tuī gāole jiàgé, érqiě gāi hángyè miànlínzhe zhèngfǔ cóng 2023 nián 4 yuè qǐ éwài zhēngshōu 8 yì yīngbàng de shāngyè shuìlǜ fǎ’àn.

Zhè jiāng pòshǐ xǔduō língshòu shāng zuò chū jiānnán de juédìng, juédìng shì tóuzī xīndiàn háishì guānbì xiàn yǒu diàn.

Zhèngfǔ yīng dòngjié shāngyè lìlǜ bìng gǎigé pòsuì de guòdù jiùjì zhìdù.

Zhè jiāng zhīchí duì quánguó shèqū de tóuzī, bìng yǒu zhù yú wèi xiāofèi zhě bǎochí dī jià.

Local Data Company shāngwù zǒngjiān lù xī·sītǎn dùn (Lucy Stainton) biǎoshì:“Wǒmen duì zhěnggè yīngguó de shítǐ língshòu hé xiūxián shìchǎng de zuìxīn fēnxī biǎomíng, zài jìnyībù de jīngjì nìfēng dédào chōngfèn jìlù de qíngkuàng xià, jīngjì zhèngzài chíxù fùsū.

Yǔ qùnián tóngqí xiāng bǐ, suízhe méndiàn guānbì shùliàng jiǎnshǎo, tóngshí xīndiàn kāizhāng shùliàng zēng jiā, dào 2022 niándǐ, kōngzhì lǜ jiāng jìxù xiàjiàng.

Các bạn muốn hoàn thành tốt bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu này thì cần trang bị đầy đủ ngữ pháp HSK 5 và từ vựng HSK 5 nhé.

Zhè chǎng dà liúxíng bìng chéngwéi yā kuǎ xǔduō jìngkuàng bù jiā de língshòu shāng de zuìhòu yī gēn dàocǎo. CVA hé pòchǎn huódòng shì COVID niándài zuì jù tiǎozhàn xìng de shìchǎng zhōngduān dìdiǎnxíng dàibiǎo, dǎozhì kōngzhì dānwèi dàfú biāoshēng, xiànzài zhèxiē dānwèi zhèngzài màn man bèi chóngxīn zhànyòng.

Yóuyú xiāofèi zhě réngrán zhōngyú dāngdì de shāngyè jiē, dúlì qǐyè yóuqí jìxù péngbó fāzhǎn.

Rán’ér, wǒmen bùnéng hūshì jíjiāng dàolái de jīngjì yālì, yīnwèi xiāofèi zhě miànlín yīgè gèngjiā jǐnshèn hàn kě zhīpèi shōurù jiǎnshǎo de dōngtiān.

Jiù zài shìchǎng kāishǐ zhàn wěn jiǎogēn zhī jì, wǒmen xiànzài jíjiāng miànlín xīn yī lún kǎoyàn——dàn huòxǔ cóng dà liúxíng zhōng xīqǔ de jiàoxùn jiāng yǒu zhù yú liánsuǒdiàn hé dúlì língshòu diàn dùguò jíjiāng dàolái de fēngbào.

Zuìxīn de GB shùjù lìng rén gǔwǔ, dàn réng yīng jǐnshèn kàndài, wǒmen yùjì, suízhe língshòu hé jiǔdiàn yè yìngduì jiānnán de dōngjì, rùzhù lǜ de zēng cháng kěnéng huì fàng huǎn.

MailOnline yánjiūle zì xīnguān yìqíng bàofā yǐlái guānbì de shāngdiàn.

Yīngguó língshòu xiéhuì shāngyè yǔ jiānguǎn zǒngjiān tāngmǔ·ài ēn sài dé (Tom Ironside) gàosù “měi rì yóu bào”: Kōngzhì diànmiàn de shùliàng réng bǐ dà liúxíng qián shuǐpíng gāo chū yuē 10%.

Bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu này chỉ là một trong hàng nghìn bài thi thử HSK online miễn phí trên website này.

Jìn jǐ gè yuè lái, quánguó yīxiē shāngyè jiē dì diǎn shòuyì yú lǚyóu yè de huínuǎn huo bàngōngshì de zhúbù huíguī, dàn kèliú liàng shuǐpíng réng dī yú 2019 nián de shuǐpíng.

Běibù dìqū de kōngzhì lǜ yóuqí gāo, dōngběi bù yǒu wǔ fēn zhī yī de shāngdiàn guānmén.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5 ứng dụng thực tế của bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu chúng ta cùng xem và tham khảo trong phần dưới đây nhé.

Lĩnh vực bán lẻ của Vương quốc Anh đã có một năm đầy khó khăn vào năm 2022 khi nhiều cửa hàng đóng cửa hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong ít nhất 5 năm.

Theo phân tích mới, khoảng 47 trang web đóng cửa lần cuối mỗi ngày vào năm ngoái.

Đại dịch thường được đổ lỗi cho sự sụp đổ của British High Street – vốn đã ở trong tình trạng sa sút khi người mua sắm ngày càng chuyển sang thời trang nhanh trực tuyến – hãy xem danh sách đầy đủ các lần đóng cửa kể từ khi đại dịch xảy ra bên dưới.

Trung tâm Nghiên cứu Bán lẻ phát hiện ra rằng 17.145 cửa hàng trên các con phố lớn và các địa điểm khác trên toàn quốc đã đóng cửa vào năm 2022. Con số này tăng gần 50% vào năm 2021, khi 11.449 cửa hàng đóng cửa.

Cuộc khảo sát của nhóm cho thấy hơn 5.500 cửa hàng đã ngừng hoạt động, trong khi hơn 11.600 cửa hàng trong số đó đã đóng cửa do một chuỗi lớn hơn quyết định cắt giảm chi phí.

Nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy đã có sự sụt giảm 56% số cửa hàng bị đóng cửa do các nhà bán lẻ lớn hơn – với 10 địa điểm trở lên – ngừng hoạt động.

Các bạn làm xong bài thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu thì hãy đối chiếu với đáp án để tìm ra các lỗi sai trong lúc thi HSK online nhé.

Họ nói rằng nhiều chuỗi sẽ thất bại đã xảy ra trong những năm gần đây. Nhưng Joules, McColl’s và TM Lewin trong số những người khác vẫn thành công.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bán lẻ, Giáo sư Joshua Bamfield, cho biết: ‘Thay vì thất bại của công ty, việc hợp lý hóa giờ đây dường như là động lực chính dẫn đến việc đóng cửa khi các nhà bán lẻ tiếp tục giảm chi phí cơ sở với tốc độ nhanh.’

Ông cho biết xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong năm nay, nhưng nói thêm rằng một số ‘ông lớn’ cũng có thể đi xuống.

Trung tâm cho biết hơn 151.000 việc làm bán lẻ đã bị mất ở Anh vào năm ngoái, bao gồm cả từ các nhà bán lẻ trực tuyến. Đây là mức tăng hơn 45.000 so với năm trước.

Cố vấn bất động sản Altus Group cho biết các nhà bán lẻ và chủ nhà sẽ phải trả gần 1,1 tỷ bảng từ

Ngày 1 tháng 4 để trang trải tỷ lệ kinh doanh trên các trang web trống. Đây là những trang web đã trống trong ba tháng.

Trọng điểm ngữ pháp HSK trong bài thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu này rất quan trọng và đã được Thầy Vũ giảng rất kỹ trên lớp ôn thi HSK online.

Robert Hayton, chủ tịch Vương quốc Anh tại Altus Group, cho biết: ‘Thời gian miễn phí cần được kéo dài khẩn cấp để phản ánh thời gian thực sự cần thiết để cho thuê lại các tài sản bỏ trống.

Những khó khăn hiện tại mà lĩnh vực bán lẻ phải đối mặt, do chiến tranh ở Ukraine, có nghĩa là tỷ giá trống đã chín muồi để hiện đại hóa.

Helen Dickinson OBE, Giám đốc điều hành của Hiệp hội bán lẻ Anh, đã nói về sự phân chia Bắc-Nam với các tài sản bán lẻ bỏ trống.

Mặc dù miền Bắc đã chứng kiến một số cải thiện lớn nhất về số lượng cơ hội mở cửa trong năm qua, nhưng họ vẫn có một số tỷ lệ nhà trống cao nhất trong cả nước.

Chi phí cao hơn đã đẩy giá lên cao và ngành này phải đối mặt với việc chính phủ áp đặt thêm hóa đơn lãi suất kinh doanh trị giá 800 triệu bảng từ tháng 4 năm 2023.

Điều này sẽ buộc nhiều nhà bán lẻ phải đưa ra quyết định khó khăn về việc nên đầu tư vào các cửa hàng mới hay đóng cửa các cửa hàng hiện có.

Chính phủ nên đóng băng lãi suất kinh doanh và cải cách hệ thống cứu trợ chuyển tiếp bị hỏng.

Điều này sẽ hỗ trợ đầu tư vào các cộng đồng trên toàn quốc và giúp giữ giá thấp cho người tiêu dùng.

Lucy Stainton, Giám đốc thương mại, Công ty dữ liệu địa phương, cho biết: ‘Phân tích mới nhất của chúng tôi về thị trường giải trí và bán lẻ vật lý trên toàn GB nói chung cho thấy mức độ phục hồi bền vững tại thời điểm khi những cơn gió ngược kinh tế tiếp theo được ghi nhận rõ ràng.

File nghe mp3 của bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu được chia sẻ miễn phí trong bài giảng này.

Với việc giảm số lần đóng cửa hàng so với cùng thời điểm năm ngoái, song song với việc tăng số lần mở, tỷ lệ trống tiếp tục giảm khi chúng ta tính đến cuối năm 2022.

Đại dịch đã chứng minh sợi dây cuối cùng cho một số nhà bán lẻ ốm yếu. CVA và hoạt động mất khả năng thanh toán vốn là tiêu biểu cho giai đoạn cuối thị trường gặp nhiều thách thức nhất trong những năm COVID đã gây ra sự gia tăng đáng kể về số lượng căn hộ trống, hiện đang dần được thu hồi.

Các doanh nghiệp độc lập nói riêng đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi người tiêu dùng vẫn trung thành với các đường phố cao ở địa phương của họ.

Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua những áp lực kinh tế sắp tới khi người tiêu dùng phải đối mặt với một mùa đông thận trọng hơn và thu nhập khả dụng giảm.

Ngay khi thị trường bắt đầu ổn định, giờ đây chúng ta sắp phải đối mặt với một đợt thử thách mới— nhưng có lẽ những bài học rút ra trong đại dịch sẽ giúp các chuỗi và công ty độc lập vượt qua cơn bão sắp tới.

Các số liệu GB mới nhất rất đáng khích lệ nhưng vẫn nên được xem xét một cách thực sự thận trọng và chúng tôi dự đoán rằng mức tăng công suất phòng này có thể chậm lại khi các doanh nghiệp bán lẻ và khách sạn phải vật lộn với một mùa đông khắc nghiệt.

Các bạn hãy làm xong hết toàn bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu rồi quay lại làm tiếp nhiều lần cho đến khi nào đúng hết 45/45 câu là đạt yêu cầu.

MailOnline đã xem xét các cửa hàng đã đóng cửa kể từ khi đại dịch Covid ập đến.

Tom Ironside, Giám đốc Kinh doanh & Quy định tại Hiệp hội Bán lẻ Anh, nói với MailOnline: Số lượng cửa hàng trống vẫn cao hơn khoảng 10% so với mức trước đại dịch.

Trong những tháng gần đây, một số địa điểm trên các con phố lớn trên cả nước đã được hưởng lợi từ sự gia tăng du lịch và các văn phòng dần quay trở lại, nhưng mức độ đổ bộ vẫn thấp hơn so với năm 2019.

Đặc biệt, các khu vực phía Bắc có một số tỷ lệ trống cao nhất trong cả nước, với một phần năm cửa hàng đóng cửa ở vùng Đông Bắc.

Vậy là vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong bài thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu rồi. Các bạn còn câu hỏi thắc mắc nào về bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu này thì hãy giơ tay phát biểu ngay trên lớp nhé.

Nếu như không còn bạn nào đưa ra câu hỏi gì về bài thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu thì Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng luyện thi HSK online miễn phí hôm nay tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments