Friday, June 14, 2024
HomeThi HSK 5 nghe hiểuThi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu là bộ đề thi HSK 5 trực tuyến miễn phí được chia sẻ trên website luyện thi HSK online uy tín của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Website thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu Thầy Vũ

Thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu là bộ đề thi HSK 5 trực tuyến miễn phí được chia sẻ trên website luyện thi HSK online uy tín của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Link thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu

Bạn nào chưa làm các bộ đề thi thử HSK 5 online nghe hiểu đề 1 đến đề 7 thì hãy làm luôn và ngay trong các link dưới đây nhé.

Thi thử HSK 5 online Đề 1 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 2 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 3 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 4 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu

Các bạn đang có nhu cầu học tiếng Trung để ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 5 hay là HSK 9 cấp thì hãy chú ý cập nhập thông báo mới nhất khai giảng các lớp luyện thi HSK tại link dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Sau đây là phần luyện tập nâng cao để cải thiện kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 cấp thông qua bài tập luyện dịch HSK ứng dụng thực tế.

Thầy Vũ thiết kế bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK này cho bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu. Các bạn chú ý làm xong thì gửi lên forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

我们正在驶入未知水域。 美联储将继续提高利率以遏制通胀压力。

在一场冬季风暴扼杀了旺季结束的希望之后,前景变得更加不确定,而旺季结束的希望本可以清除大部分剩余的冬衣。

这场风暴席卷全国,任何降价都不足以帮助商店吸引所需的顾客。 只有微薄的客户流量。

由于圣诞节前的最后几天客户流量减少,商品正在降价。

这些降价促销活动已经开始,但顾客并没有离开他们温暖的家去看特价商品。 事实上,风暴为节后销售活动留下了超额库存。

我觉得会采取额外的降价措施,而且会超出计划。 这将对底线产生不利影响。

未来几周将报告的销售情况不应得出任何结论。

我们必须等到公司报告其最终财政季度业绩才能全面评估业绩。

商品必须按“市场价”定价,这意味着冬装可能会受到大幅降价。

由于利润率低而令人失望,这将使投资者望而却步。

补给线有所改善。 航运不再是任何主要港口的问题,卡车运输也有所改善; 商品现在可以毫不拖延地到达连锁店的仓库和配送中心。

Bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này cung cấp cho chúng ta rất nhiều kết cấu ngữ pháp HSK mới.

拜登政府为避免铁路罢工威胁而采取的行动也使商品流通顺畅,这是一个明确的信号,表明政府不会容忍罢工威胁。

通货膨胀已经造成了损失。 杂货、肉类和家禽的价格都高得无法忍受,需要降价。 不情愿地,我支持美联储进一步加息的行动,因为这将减少进一步的购买。

管理在不断变化。 已经有不少管理层变动,如果正在考虑并可能宣布更多变动,我也不会感到惊讶。

来自零售业以外的替代者可以带来新的想法,但可能会在转型期间损害公司的发展势头。

我认为 2023 年将是艰难的一年。 零售商应该保持警惕,不要重蹈去年的覆辙。

年初的乐观情绪在整个行业蔓延,WalmartWMT -0.3% 和 TargetTGT +0.5% 等商店购买了大量商品。

今年许多连锁店将退缩。 也许他们会错过一些销售——但他们会保持安全。

这很可能是正确的,因为我们将不得不经历两到三个销售缓慢的季度,才能看到消费者支出重新调整并拥有一个更正常的环境。

我的观点是,到 2023 年底,我们将看到一个更好的环境。第四季度可能会再次非常促销,但由于将计划促销,因此利润更高。

将有一些表现不佳的公司将与他们的首席执行官告别,而另一些公司将关门大吉。

关闭将导致更多的失业,因为员工突然失业。

无论哪种方式,都会有中断,因为一些公司处理薄弱的管理,而另一些公司则因投资者不耐烦而感到压力。

股市渴望改变,但改变必须经过深思熟虑。 变化将为这些公司带来更好的前景。

德国工业和社会再次证明比某些人担心的更具弹性和适应性。

Không chỉ ngữ pháp HSK, bài thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này còn cung cấp cho các bạn rất nhiều từ vựng HSK mới.

危险的能源配给或我们经济的大规模衰退的恐怖情景经常被大肆宣传。

但我们离那还差得很远。 充满挑战的一年已经过去,这对德国和欧洲来说都是好消息。

公司和家庭对能源价格的急剧上涨反应迅速。

他们安装了更高效的供暖或生产设施,转而使用替代品和进口中间产品。

结果令人鼓舞:尽管最近天气寒冷,但德国家庭和企业的天然气消耗量大幅减少。

从乌克兰战争开始到 12 月中旬,德国的工业气体消耗量(经过温度调整)比前三年的平均水平低 20% 左右。

即使一些公司减产,尤其是能源密集型行业,但自 2022 年初以来,整个工业产值仅下降了约 1%。

包括 ApeCoin (APE) 和 Axie Infinity (AXS) 在内的元宇宙相关加密货币的价格在过去 24 小时内上涨了约 6%。

根据 CoinGecko 的数据,APE 上涨 6.3% 至 3.88 美元,Axie Infinity 的 AXS 上涨 6.9% 至 6.41 美元,而 The Sandbox 的 SAND 上涨 5.2% 至 0.40 美元左右。 Decentraland 的 MANA 上涨了 4.4%,达到 0.31 美元左右。

Các bạn làm xong bài thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này thì hãy ấn nút submit để nộp bài thi lên hệ thống chấm thi HSK online nhé.

相比之下,更广泛的加密货币市值在过去 24 小时内仅上涨了 1.6% 左右。

Chú thích phiên âm cho bài tập dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9 cấp của bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu chúng ta cùng xem bên dưới nhé.

Wǒmen zhèngzài shǐ rù wèizhī shuǐyù. Měiliánchǔ jiāng jìxù tígāo lìlǜ yǐ èzhì tōngzhàng yālì.

Zài yī chǎng dōngjì fēngbào èshāle wàngjì jiéshù de xīwàng zhīhòu, qiánjǐng biàn dé gèngjiā bù quèdìng, ér wàngjì jiéshù de xīwàng běn kěyǐ qīngchú dà bùfèn shèngyú de dōngyī.

Zhè chǎng fēngbào xíjuǎn quánguó, rènhé jiàngjià dōu bùzú yǐ bāngzhù shāngdiàn xīyǐn suǒ xū de gùkè. Zhǐyǒu wéibó de kèhù liúliàng.

Yóuyú shèngdàn jié qián de zuìhòu jǐ tiān kèhù liúliàng jiǎnshǎo, shāngpǐn zhèngzài jiàngjià.

Zhèxiē jiàngjià cùxiāo huódòng yǐjīng kāishǐ, dàn gùkè bìng méiyǒu líkāi tāmen wēnnuǎn de jiā qù kàn tèjià shāngpǐn. Shìshí shàng, fēngbào wèi jié hòu xiāoshòu huódòng liú xiàle chāo’é kùcún.

Wǒ juédé huì cǎiqǔ éwài de jiàngjià cuòshī, érqiě huì chāochū jìhuà. Zhè jiāng duì dǐxiàn chǎnshēng bùlì yǐngxiǎng.

Wèilái jǐ zhōu jiāng bàogào de xiāoshòu qíngkuàng bù yìng dé chū rènhé jiélùn.

Kiến thức của bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này được Thầy Vũ đánh giá là rất quan trọng.

Wǒmen bìxū děngdào gōngsī bàogào qí zuìzhōng cáizhèng jìdù yèjī cáinéng quánmiàn pínggū yèjī.

Shāngpǐn bìxū àn “shìchǎng jià” dìngjià, zhè yìwèizhe dōngzhuāng kěnéng huì shòudào dàfú jiàngjià.

Yóuyú lìrùn lǜ dī ér lìng rén shīwàng, zhè jiāng shǐ tóuzī zhě wàng’érquèbù.

Bǔjǐxiàn yǒu suǒ gǎishàn. Hángyùn bù zài shì rènhé zhǔyào gǎngkǒu de wèntí, kǎchē yùnshū yěyǒu suǒ gǎishàn; shāngpǐn xiànzài kěyǐ háo bù tuōyán de dàodá liánsuǒdiàn de cāngkù hé pèisòng zhōngxīn.

Bài dēng zhèngfǔ wèi bìmiǎn tiělù bàgōng wēixié ér cǎiqǔ de xíngdòng yě shǐ shāngpǐn liútōng shùnchàng, zhè shì yīgè míngquè de xìnhào, biǎomíng zhèngfǔ bù huì róngrěn bàgōng wēixié.

Tōnghuò péngzhàng yǐjīng zàochéngle sǔnshī. Záhuò, ròu lèi hé jiāqín de jiàgé dōu gāo dé wúfǎ rěnshòu, xūyào jiàngjià. Bù qíngyuàn de, wǒ zhīchí měiliánchǔ jìnyībù jiā xī de xíngdòng, yīnwèi zhè jiāng jiǎnshǎo jìnyībù de gòumǎi.

Guǎnlǐ zài bùduàn biànhuà. Yǐjīng yǒu bù shào guǎnlǐ céng biàndòng, rúguǒ zhèngzài kǎolǜ bìng kěnéng xuānbù gèng duō biàndòng, wǒ yě bù huì gǎndào jīngyà.

Láizì língshòu yè yǐwài de tìdài zhě kěyǐ dài lái xīn de xiǎngfǎ, dàn kěnéng huì zài zhuǎnxíng qíjiān sǔnhài gōngsī de fǎ zhǎn shìtóu.

Wǒ rènwéi 2023 nián jiāng shì jiānnán de yī nián. Língshòu shāng yīnggāi bǎochí jǐngtì, bùyào chóng dǎo qùnián de fùzhé.

Niánchū de lèguān qíngxù zài zhěnggè hángyè mànyán,WalmartWMT -0.3% Hé TargetTGT +0.5% Děng shāngdiàn gòumǎile dàliàng shāngpǐn.

Bạn nào làm sai từ 10 câu trở lên là coi như chưa đạt yêu cầu. Vì vậy các bạn cần làm lại bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này nhé.

Jīnnián xǔduō liánsuǒdiàn jiāng tuìsuō. Yěxǔ tāmen huì cuòguò yīxiē xiāoshòu——dàn tāmen huì bǎochí ānquán.

Zhè hěn kěnéng shì zhèngquè de, yīnwèi wǒmen jiāng bùdé bù jīnglì liǎng dào sān gè xiāoshòu huǎnmàn de jìdù, cáinéng kàn dào xiāofèi zhě zhīchū chóngxīn tiáozhěng bìng yǒngyǒu yīgè gēng zhèngcháng de huánjìng.

Wǒ de guāndiǎn shì, dào 2023 niándǐ, wǒmen jiāng kàn dào yīgè gèng hǎo de huánjìng. Dì sì jìdù kěnéng huì zàicì fēicháng cùxiāo, dàn yóuyú jiāng jìhuà cùxiāo, yīncǐ lìrùn gèng gāo.

Jiāng yǒu yīxiē biǎoxiàn bù jiā de gōngsī jiāng yǔ tāmen de shǒuxí zhíxíng guān gàobié, ér lìng yīxiē gōngsī jiāng guānmén dàjí.

Guānbì jiāng dǎozhì gèng duō de shīyè, yīnwèi yuángōng túrán shīyè.

Wúlùn nǎ zhǒng fāngshì, dūhuì yǒu zhòng duàn, yīn wéi yīxiē gōngsī chǔlǐ bóruò de guǎnlǐ, ér lìng yīxiē gōngsī zé yīn tóuzī zhě bù nàifán ér gǎndào yālì.

Gǔshì kěwàng gǎibiàn, dàn gǎibiàn bìxū jīngguò shēnsīshúlǜ. Biànhuà jiāng wèi zhèxiē gōngsī dài lái gèng hǎo de qiánjǐng.

Điểm tối thiểu Thầy Vũ đưa ra cho bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này là đúng 40/45 các bạn nhé.

Déguó gōngyè hé shèhuì zàicì zhèngmíng bǐ mǒu xiē rén dānxīn de gèng jù tánxìng hé shìyìng xìng.

Wéixiǎn de néngyuán pèijǐ huò wǒmen jīngjì de dà guīmó shuāituì de kǒngbù qíngjǐng jīngcháng bèi dàsì xuānchuán.

Dàn wǒmen lí nà hái chà dé hěn yuǎn. Chōngmǎn tiǎozhàn de yī nián yǐjīngguòqù, zhè duì déguó hé ōuzhōu lái shuō dōu shì hǎo xiāoxī.

Gōngsī hé jiātíng duì néngyuán jiàgé de jíjù shàngzhǎng fǎnyìng xùnsù.

Tāmen ānzhuāngle gèng gāoxiào de gōngnuǎn huò shēngchǎn shèshī, zhuǎn ér shǐyòng tìdài pǐn hé jìnkǒu zhōngjiān chǎnpǐn.

Jiéguǒ lìng rén gǔwǔ: Jǐnguǎn zuìjìn tiānqì hánlěng, dàn déguó jiātíng hé qǐyè de tiānránqì xiāohào liàng dàfú jiǎnshǎo.

Cóng wūkèlán zhànzhēng kāishǐ dào 12 yuè zhōngxún, déguó de gōngyè qìtǐ xiāohào liàng (jīng guò wēndù tiáozhěng) bǐ qián sān nián de píngjūn shuǐpíng dī 20% zuǒyòu.

Jíshǐ yīxiē gōngsī jiǎnchǎn, yóuqí shì néngyuán mìjí xíng hángyè, dàn zì 2022 niánchū yǐlái, zhěnggè gōngyè chǎnzhí jǐn xiàjiàngle yuē 1%.

Bāokuò ApeCoin (APE) hé Axie Infinity (AXS) zài nèi de yuán yǔzhòu xiāngguān jiāmì huòbì de jiàgé zài guòqù 24 xiǎoshí nèi shàngzhǎngle yuē 6%.

Các bạn làm bài thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này mà có thắc mắc phần nào thì hãy trao đổi ngay với Thầy Vũ nhé.

Gēnjù CoinGecko de shùjù,APE shàngzhǎng 6.3% Zhì 3.88 Měiyuán,Axie Infinity de AXS shàngzhǎng 6.9% Zhì 6.41 Měiyuán, ér The Sandbox de SAND shàngzhǎng 5.2% Zhì 0.40 Měiyuán zuǒyòu. Decentraland de MANA shàngzhǎngle 4.4%, Dádào 0.31 Měiyuán zuǒyòu.

Xiāng bǐ zhī xià, gèng guǎngfàn de jiāmì huòbì shìzhí zài guòqù 24 xiǎoshí nèi jǐn shàngzhǎngle 1.6% Zuǒyòu.

Đáp án cho bài tập luyện dịch HSK 9 cấp ứng dụng thực tế của bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu Thầy Vũ thiết kế được chia sẻ trong phần bên dưới.

Chúng tôi đang chèo thuyền vào vùng biển không thông minh. Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất để ngăn chặn áp lực lạm phát.

Triển vọng thậm chí còn không chắc chắn hơn sau khi một cơn bão mùa đông giết chết hy vọng về một mùa mạnh mẽ kết thúc mà lẽ ra phần lớn quần áo mùa đông còn lại sẽ được dọn sạch.

Cơn bão hoành hành trên toàn quốc, không có đợt giảm giá nào đủ sức giúp cửa hàng thu hút lượng khách cần thiết. Chỉ có lưu lượng khách hàng ít ỏi.

Hàng hóa đã được giảm giá khi những ngày cuối cùng trước Giáng sinh chứng kiến ​​lưu lượng khách hàng giảm dần.

Những khoản giảm giá này đã được thực hiện, nhưng khách hàng đã không rời khỏi ngôi nhà ấm áp của họ để xem những món hời. Trên thực tế, cơn bão đã để lại lượng hàng thừa cho các sự kiện giảm giá sau kỳ nghỉ lễ.

Tôi cảm thấy rằng các khoản giảm giá bổ sung sẽ được thực hiện và chúng sẽ vượt quá kế hoạch. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến điểm mấu chốt.

Bài thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này có thêm hàng loạt mẫu câu tiếng Trung HSK giao tiếp mới. Các bạn hãy tích lũy thêm vào bộ nhớ nhé.

Không nên đưa ra kết luận nào từ doanh số bán hàng sẽ được báo cáo trong vài tuần tới.

Chúng tôi phải đợi cho đến khi các công ty báo cáo kết quả quý tài chính cuối cùng của họ để đánh giá đầy đủ hiệu suất.

Khi đó, hàng hóa phải được định giá “theo giá thị trường”, điều đó có nghĩa là quần áo mùa đông có thể bị giảm giá mạnh.

Với kết quả cuối cùng gây thất vọng vì tỷ suất lợi nhuận thấp kém sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư.

Đường cung cấp đã được cải thiện. Việc vận chuyển không còn là vấn đề tại bất kỳ bến cảng lớn nào và vận tải đường bộ cũng đã được cải thiện; hàng hóa hiện được chuyển đến các kho hàng và trung tâm phân phối của chuỗi mà không bị chậm trễ lớn.

Các hành động được thực hiện để ngăn chặn mối đe dọa đình công đường sắt của chính quyền Biden cũng giúp hàng hóa được lưu thông suôn sẻ và là một tín hiệu rõ ràng rằng chính phủ sẽ không dung thứ cho mối đe dọa đình công.

Lạm phát đã gây thiệt hại cho nó. Hàng tạp hóa, thịt và gia cầm đều ở mức giá cao không thể chấp nhận được và cần phải hạ giá xuống. Tôi miễn cưỡng ủng hộ hành động tăng lãi suất hơn nữa của Cục Dự trữ Liên bang vì nó sẽ làm giảm sức mua thêm.

Quản lý đang thay đổi liên tục. Đã có khá nhiều thay đổi về quản lý, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một vài thay đổi nữa đang được xem xét và có thể được công bố.

Để có thể làm tốt bài thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này thì các bạn cần trải qua khóa đào tạo huấn luyện chuyên sâu của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Những sự thay thế từ bên ngoài ngành bán lẻ có thể mang lại những ý tưởng mới nhưng có thể gây hại cho động lực của công ty trong quá trình chuyển đổi.

Tôi nghĩ rằng năm 2023 sẽ là một năm khó khăn. Các nhà bán lẻ nên cảnh giác và không lặp lại hành vi lạc quan của năm ngoái.

Sự lạc quan đầu năm lan rộng khắp ngành và hàng hóa được các cửa hàng như WalmartWMT -0,3% và TargetTGT +0,5% mua với số lượng dồi dào.

Năm nay nhiều chuỗi sẽ cầm cự. Có thể họ sẽ bỏ lỡ một số doanh số bán hàng – nhưng họ sẽ ở bên an toàn.

Điều này có thể đúng vì chúng ta sẽ phải trải qua hai đến ba quý bán hàng chậm để thấy được mức chi tiêu của người tiêu dùng được điều chỉnh lại và có một môi trường bình thường hơn.

Quan điểm của tôi là chúng ta sẽ thấy một môi trường tốt hơn vào cuối năm 2023. Quý 4 có thể sẽ lại rất khuyến mại nhưng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn vì các chương trình khuyến mãi sẽ được lên kế hoạch.

Sẽ có một số công ty hoạt động yếu kém sẽ chào tạm biệt CEO của họ trong khi những công ty khác sẽ đóng cửa.

Bạn nào muốn đạt điểm cao khi làm bài thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này thì cần phải nắm vững toàn bộ 5000 từ vựng tiếng Trung giao tiếp HSK sơ trung cấp đấy.

Việc đóng cửa sẽ gây ra nhiều thất nghiệp hơn khi các cộng sự đột ngột mất việc.

Dù bằng cách nào, sẽ có sự gián đoạn khi một số công ty đối phó với sự quản lý yếu kém và những công ty khác cảm thấy áp lực do sự thiếu kiên nhẫn của nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán đang khao khát thay đổi, nhưng những thay đổi phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Thay đổi sẽ kích hoạt một triển vọng tốt hơn cho các công ty này.

Ngành công nghiệp và xã hội Đức một lần nữa chứng tỏ khả năng phục hồi và thích nghi tốt hơn nhiều so với những gì mà một số người lo sợ.

Các kịch bản khủng khiếp về việc cắt giảm năng lượng nguy hiểm hoặc sự suy thoái nghiêm trọng trong nền kinh tế của chúng ta thường được truyền tai nhau.

Nhưng chúng ta không ở đâu gần đó. Sau một năm đầy thử thách, đây là một tin tốt lành — không chỉ cho nước Đức mà còn cho cả châu Âu.

Các công ty và hộ gia đình đã phản ứng nhanh chóng với việc tăng giá năng lượng mạnh.

Họ lắp đặt các cơ sở sản xuất hoặc sưởi ấm hiệu quả hơn, chuyển sang các sản phẩm thay thế và nhập khẩu các sản phẩm trung gian.

Thời gian làm bài thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này chỉ có 30 phút.

Kết quả rất đáng khích lệ: Các hộ gia đình và doanh nghiệp Đức đã giảm đáng kể mức tiêu thụ gas, bất chấp thời tiết lạnh giá gần đây.

Từ khi bắt đầu chiến tranh ở Ukraine đến giữa tháng 12, mức tiêu thụ khí đốt công nghiệp ở Đức (đã điều chỉnh theo nhiệt độ) thấp hơn khoảng 20 % so với mức trung bình trong ba năm trước đó.

Ngay cả khi một số công ty đã cắt giảm sản xuất, đặc biệt là trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng, thì sản lượng công nghiệp nói chung chỉ giảm khoảng 1% kể từ đầu năm 2022.

Giá của các loại tiền điện tử liên quan đến metaverse bao gồm ApeCoin (APE) và Axie Infinity (AXS) đã tăng khoảng 6% trong 24 giờ qua.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, APE tăng 6,3% lên 3,88 USD, AXS của Axie Infinity tăng 6,9% lên 6,41 USD, trong khi SAND của The Sandbox tăng 5,2% lên khoảng 0,40 USD. MANA của Decentraland đã công bố mức tăng khiêm tốn hơn là 4,4% để đạt khoảng 0,31 đô la.

Ngược lại, vốn hóa thị trường tiền điện tử rộng hơn chỉ tăng khoảng 1,6% trong 24 giờ qua.

Vậy là vừa rồi các bạn đã làm xong toàn bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu rồi.

Kiến thức ngữ pháp HSK 5 trong bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này rất quan trọng.

Các bạn ở nhà hãy ôn tập từ vựng HSK 5 mỗi ngày khi làm xong bài thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này nhé.

Các bạn làm bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu này mà cảm thấy bị vướng mắc ở phần nào thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay Thầy Vũ nhé.

Nếu như không còn bạn nào nêu câu hỏi gì về bài thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu thì Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng lớp luyện thi HSK miễn phí này tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments